Til innhold

Digital byggesøknad for fagfolk

Søker du digitalt er søknaden tilpasset den eiendommen du skal bygge på. Det blir enklere å sende inn komplette søknader og de blir raskere fordelt til saksbehandler hos oss.

Hvem kan søke heldigitalt?

 • Den heldigitale byggesøknaden er foreløpig kun for fagfolk 
 • Du må logge inn via ID-porten
 • Firmaet må ha et norskregistrert organisasjonsnummer
 • Du må ha rollen «kommunale tjenester» for firmaet ditt i Altinn. Daglig leder har denne rollen, og kan gi den til deg i Altinn

Les mer om roller i Altinn

Søknad om rammetillatelse

I søknaden får du kun spørsmål som er relevante for den eiendommen du skal bygge på. Dermed blir det enklere å sende inn komplette søknader og de blir raskere fordelt til saksbehandler hos oss.

Du kan søke om

 • oppføring av småhus
 • oppføring av større bygg
 • endring av eksisterende bygg
  • påbygg
  • tilbygg
  • fasadeendring
  • bruksendring
  • balkongutbygging på bevaringsverdig bebyggelse
  • loftsutbygging i bevaringsverdig bebyggelse

Søk om rammetillatelse

Byggesaken din på Min side

Når du har søkt opp byggesaken din, vil den få en egen prosjektside på Oslo kommunes Min side. Der kan du søke om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest og/eller endring av tillatelsen. Du kan også sende inn tilleggsopplysninger.

Søk opp byggesaken din

Igangsettingstillatelse

Når byggeprosjektet har fått en rammetillatelse, må ansvarlig søker sende inn en søknad om å sette i gang byggearbeidet. Du kan søke om igangsettingstillatelse for hele eller deler av byggeprosjektet. 

Ferdigattest

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998. 

Midlertidig brukstillatelse

Hvis det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk byggverket, kan kommunen gi midlertidig brukstillatelse. 

Endringstillatelse

Når byggeprosjektet har fått en tillatelse og du ønsker å gjøre endringer, kan du søke om endring av tillatelsen.

Bestill forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, som utbygging av flere boliger i et eksisterende boligområde.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse til byggesaker

Behandlingstid

Les om saksbehandlingstid for igangsettingstillatelse, ferdigattest og brukstillatelse

Nyhetsbrev om digitale tjenester

Vi utvikler og forbedrer de digitale søknadstjenestene kontinuerlig.

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev.