Koronavaksine i Bydel Vestre Aker

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du enten kontaktet på telefon eller motta SMS. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

SMS

Du vil få en SMS med mulighet for å bestille time til vaksinering:
Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka.
Helseboka er Oslo kommune sin samarbeidspartner. SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2. Når du har valgt tidspunkt for vaksinasjon må du logge inn med BankID. Det må du gjøre for å bekrefte din identitet og svare på et egenerklæringsskjema. Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene. Du vil få en SMS som bekrefter din time til vaksinasjon. Dersom du ikke får en slik melding må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt.

Har du ikke BankID, eller av annen årsak ikke får valgt time til vaksinasjon?
Kommunen vil ta direkte kontakt med alle innbyggere som ikke får bestilt time på egenhånd via Helseboka. Du vil da bli kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Vestre Aker

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss. I uke 29-31 tilbys imidlertid alle over 18 år som bor eller oppholder seg på fast adresse i bydelen drop-in vaksinering for 1. vaksinedose. Se mer informasjon under. 

Adresse

Hovseterveien 74 (Gamle Hovseter skole – se kart nederst)

Åpningstider

Varierer ut i fra antall vaksinedoser. Planlagt mandag til søndag klokken 9:00-22:00 ved permanent tilfang.

Drop-in vaksinetilbud

Alle over 18 år som bor eller oppholder seg på fast adresse i Bydel Vestre Aker og som ikke har mottatt første vaksinedose, kan i uke 30-31 møte opp til drop-in time for vaksinering. Drop-in tilbudet foregår på Vaksinesenteret i Hovseterveien 74. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby drop-in time dersom du tidligere har hatt anafylaktisk sjokk eller kraftig allergisk reaksjon, som følge av at dette krever at det er en lege til stede. 

I uke 30 og 31 tilbyr bydelen drop-in for 1. dose på følgende tidspunkt: 

Mandager kl. 09.00-13.00

Onsdager  kl. 15.30-20.00

Torsdager kl. 09.00-13.00

Det er per nå ikke åpnet opp for drop-in for 2. vaksinedose. Innbyggere kan dermed ikke møte opp på sitt vaksinesenter uten avtale for å få fremskyndet intervallet for dose 2

Status for vaksinasjon i bydelen

Status oppdateres ukentlig.

Status per 28. juli 2021

 • Bydelen har vaksinert 37 793 innbyggere.
 • Av disse har 18 896 personer mottatt første dose, mens 18 897 personer er fullvaksinert.
 • I uke 29 mottok Oslo kommune 8922 vaksinedoser, hvor 6004 er 1. dose og 2918 er 2. dose. 
 • Bydel Vestre Aker fikk tildelt 1392 av disse dosene, hvorpå alle er førstegangsdoser. Disse dosene fordeles utover uke 30, 31 og 32.

Hvem har fått vaksine?

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 • Prioriteringsgruppe 3: Personer mellom 75 og 84 år (etter fallende alder)
 • Prioriteringsgruppe 4: Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Prioriteringsgruppene 5: Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
   Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • diabetes 
  • kronisk lungesykdom
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • demens
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Prioriteringsgruppe 6: Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 •  Prioriteringsgruppe 7: Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 
 • Prioriteringsgruppe 8: Alder 55-64 år 
 • Prioriteringsgruppe 9: Alder 45-54 år
 • Prioriteringsgruppe 10: Alder 18-24 år og alder 40-44 år 

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Alle innbyggere i bydelen over 18 år har nå fått tilbud om første dose. Om du ikke har fått tilbud om koronavaksine, kontakt oss på tlf: 23476200

Se prioriterte grupper i Oslo

 

Kontakt

E-post: koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Har du mottatt henvendelse om timeavtale men har spørsmål til denne eller ønsker å endre tidspunkt, så kan du også ringe oss tilbake på nummeret du har blitt kontaktet ifra.

Du kan også få svar på generelle spørsmål ved å kontakte koronatelefonen på: 21 80 21 82 

Hold deg oppdatert

Følg Bydel Vestre Aker på Facebook

Kart