Koronavaksine i Bydel Vestre Aker

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Vestre Aker

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Hovseterveien 74 (Gamle Hovseter skole – se kart nederst)

Åpningstider

Varierer ut i fra antall vaksinedoser. Planlagt mandag til søndag klokken 9:00-22:00 ved permanent tilfang.

Status for vaksinasjon i bydelen

Status oppdateres ukentlig.

Status per 16. mai 2021

 • Bydelen har vaksinert 16 152 innbyggere.
 • Av disse har 9568 personer mottatt første dose, mens 6584 personer er fullvaksinert.
 • I uke 20 mottar Oslo kommune 1300 førstegangsdoser med koronavaksine og ca 18 000 dose 2
 • Bydel Vestre Aker får tildelt 1614 av disse dosene, hvorav 1554 er andregangsdoser.

Hvem har fått vaksine?

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 • Prioriteringsgruppe 3: Personer mellom 75 og 84 år (etter fallende alder)
 • Prioriteringsgruppe 4: Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Prioriteringsgruppene 5: Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
   Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • diabetes 
  • kronisk lungesykdom
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • demens
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Prioriteringsgruppe 6: Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 •  Prioriteringsgruppe 7: Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 

Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med din fastlege.

 • Prioriteringsgruppe 8: Alder 55-64 år 

 

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

 • Prioriteringsgruppe 9: Alder 45-54 år

Se prioriterte grupper i Oslo

Kontakt

E-post: koronavaksine@bva.oslo.kommune.no

Har du mottatt henvendelse om timeavtale men har spørsmål til denne eller ønsker å endre tidspunkt, så kan du også ringe oss tilbake på nummeret du har blitt kontaktet ifra.

Du kan også få svar på generelle spørsmål ved å kontakte koronatelefonen på: 21 80 21 82 

Hold deg oppdatert

Følg Bydel Vestre Aker på Facebook

Kart