Koronavaksine i Bydel Ullern

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Alle blir kontaktet

Bydelen din vil kontakte deg når det er din tur til å få vaksinen. Vi vaksinerer etter prioriteringsrekkefølgen, uavhengig av når og om du registrerer deg. Tidspunkt for vaksinetime avhenger også av tilgangen på vaksiner i Oslo, så det kan ta noe tid før du blir kontaktet. 

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Ullern

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Noreveien 26, 0379 Oslo. Lokalet ligger inne på Hafslunds område på Montebello. Se kart nederst. 

Noreveien 26 ligger like ved Montebello T-banestasjon, så det mulig å ta seg dit kollektivt. Det er også flere tilgjengelige parkeringsplasser. Det vil være skiltet inn til området, og det vil være vakthold ved inngangspartiet slik at kun de som har time får komme inn.

Møt presis (slik at vi klarer å opprettholde anbefalt avstand).

KontaktE-post: ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no
Telefon vaksinesenter: 40 40 29 38

Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres jevnlig.

Status 28. juli 2021

88 % av befolkning 18 år og eldre er nå vaksinert i Bydel Ullern. Det gjenstår imidlertid noen innbyggere i gruppe 10 og 11 som vi kontakter fortløpende. Det er fremdeles 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. Intervallet styres av sentrale helsemyndigheter, og er ikke noe vi som bydel kan gjøre noe med.  

Totalt i bydelen er nå 38 % ferdigvaksinert og 50 % delvaksinerte. 

Bydelsfakta – statistikk om befolkning, levekår og boforhold i Bydel Ullern. 

Hvem har fått vaksine?

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 • Prioriteringsgruppe 3: Alder 75 år og eldre
 • Prioriteringsgruppe 4a: Alder 65 år og eldre
 • Prioriteringsgruppe 4b: 18-64 år med underliggende tilstand/sykdom som kan gi alvorlig forløp (høyrisiko)
 • Prioriteringsgruppe 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • diabetes 
  • kronisk lungesykdom
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • demens
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Prioriteringsgruppe 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5.
 • Prioriteringsgruppe 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5.
 • Prioriteringsgruppe 8. Alder 55-64 år
 • Prioriteringsgruppe 9. Alder 45-54 år
 • Prioriteringsgruppe 10. Alder 18-24 år og 40-44 år 
 • Prioriteringsgruppe 11. Alder 25-39 år

Drop-in vaksinetilbud i Bydel Ullern

 • Gjelder deg som ikke har fått dose 1
 • Drop-in gjelder ikke for dose 2
 • Du må være bosatt / oppholdt deg over tid i Bydel Ullern
 • Du må være over 18 år
 • Dersom du allerede har fått time til vaksinering kan du ikke benytte drop-in tilbudet.

Vi holder åpent for drop-in følgende tider

 • 19.07.21 kl 10-14

 • 21.07.21 kl 16-19

 • 26.07.21 kl 10-14

 • 29.07.21 kl 16-19

Adresse: Noreveien 26, 0379 Oslo

 

Se prioriterte grupper i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Ullern på Facebook

  Kart