Koronavaksine i Bydel Ullern

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Ullern

 • Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Noreveien 26, 0379 Oslo. Lokalet ligger inne på Hafslunds område på Montebello. Se kart nederst. Hvis du sitter i rullestol eller er over 85 år, vil du få time i Hoffsveien 48.

Noreveien 26 ligger like ved Montebello T-banestasjon, så det mulig å ta seg dit kollektivt. Det er også flere tilgjengelige parkeringsplasser. Det vil være skiltet inn til området, og det vil være vakthold ved inngangspartiet slik at kun de som har time får komme inn.

Kom gjerne 5 minutter før oppsatt tid. 

 

Kontakt

E-post: ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no


Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres ukentlig. Per 19. februar 2021.

 • Vi har vaksinert totalt 1917 innbyggere inkludert 258 kritisk helsepersonell
 • 556 er ferdig vaksinert med dose 2
 • Dose 2 settes i Hoffsveien neste uke og i Noreveien fra uke 9
 • Vi ringer fremdeles til gruppen 75-84 år – vi har 2160 innbyggere i denne gruppen
 • Vi har tre vaksiner i bruk: Pfizer, Moderna og Astra Zenica, man kan ikke velge hvilken vaksine man vil ha, man får den som er tilgjengelig
 • Vi opplever lite reaksjoner på vaksinen
 • Vi setter alle vaksinedoser vi får, og kaster ikke doser
 • Vi får ikke vaksinedoser i uke 8

 

Hvem har fått vaksine?

 • Beboere på  sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
 • Personer over 85 år som ikke bor på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper. Det er imidlertid noen over 85 vi ikke har kommet i kontakt med, og vi ber om at disse tar kontakt med oss på: ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Innbyggere mellom 75 og 84 år

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

 • Personer mellom 65 og 74 år 
 • Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Se hele prioriteringsrekkefølgen i Oslo


Kontakt

Ullern vaksinesenter
ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no

 

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Ullern på Facebook

  Kart