Koronavaksine i Bydel Ullern

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Ullern

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Noreveien 26, 0379 Oslo. Lokalet ligger inne på Hafslunds område på Montebello. Se kart nederst. 

Noreveien 26 ligger like ved Montebello T-banestasjon, så det mulig å ta seg dit kollektivt. Det er også flere tilgjengelige parkeringsplasser. Det vil være skiltet inn til området, og det vil være vakthold ved inngangspartiet slik at kun de som har time får komme inn.

Møt presis (slik at vi klarer å opprettholde anbefalt avstand).

Kontakt

E-post: ullern.vaksinesenter@bun.oslo.kommune.no
Telefon vaksinesenter: 40 40 29 38


Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres jevnlig.

Status per 6. mai 2021

 • Bydelen har vaksinert totalt 8056 innbyggere.
 • Av disse er 2635 personer fullvaksinert.
 • I uke 19 mottar bydelen 1732 doser, både Pfizer og Moderna. Det er mange dose 2 denne uken, men noen nye dose 1 til gruppe 8. 

Bydelsfakta – statistikk om befolkning, levekår og boforhold i Bydel Ullern. 

Hvem har fått vaksine?

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 • Prioriteringsgruppe 3: Alder 75 år og eldre
 • Prioriteringsgruppe 4a: Alder 65 år og eldre
 • Prioriteringsgruppe 4b: 18-64 år med underliggende tilstand/sykdom som kan gi alvorlig forløp (høyrisiko)

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes 
 • kronisk lungesykdom
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5.

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5. 

8. Alder 55-64 år (parallelt med gruppe 5, 6 og 7. Etter fallende alder.)

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

9. Alder 45-54 år

Se prioriterte grupper i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Ullern på Facebook

  Kart