Koronavaksine i Bydel Søndre Nordstrand

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Søndre Nordstrand

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss.

Adresse

Rosenholmveien 20, 1252 Oslo (se kart nederst)

Åpningstider

Mandag–søndag: kl. 8:30-21:30(telefontid:08:30-21:00, stengt mellom 11.00-11.30 og 18:00-18:30)

Vi holder også åpent 13.mai og 17.mai, og er åpne i tidsrommet nevnt over.

Kontakt

Vaksinesenter Bydel Søndre Nordstrand

Telefon: 400 31 280
E-post: vaksine21@bsn.oslo.kommune.no

Har du generelle spørsmål om koronavaksineringen?
Kontakt koronatelefonen: 21 80 21 82

Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres ukentlig. Tall per 12. mai 2021:

 • 13901 innbyggere i bydelen har fått vaksine.
 • Av disse er 3616 personer fullvaksinert.
 • I tillegg har 10285 personer fått første dose.

Totalt antall personer som har blitt vaksinert i bydelen: 17525. Dette inkluderer helsepersonell bosatt i andre bydeler, som jobber i bydelen vår, samt personer i gruppe 5, 6 og 7, som vaksineres hos fastlegene.

Hvem har fått vaksine?

 • Beboere i sykehjem
 • Alder over 85år
 • Alder over 75år
 • Alder 65-74år(gruppe 4A)
 • Alder 18-64år med følgende underliggende sykdommer(gruppe 4B)
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 • Alder 55-64 år (gruppe 8)
 • Utvalgte helsepersonellgrupper

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Gjenværende personer i de andre risikogruppene (gruppe 1-8)
 • Personer i alder 45-54 år(gruppe 9)

Har du fått Covid-19 i etterkant av å ha fått første vaksinedose, så er det fint om du kan kontakte oss på tlf: 40031280, så vi får endret/slettet timen for dose 2, dette avhenger av når du fikk positiv test. 

 • Kalles inn og vaksineres av fastlege:

  • Gruppe 5, 6 og 7: Alder 18-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

   • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
   • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
   • diabetes
   • kronisk lungesykdom
   • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
   • demens
   • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
   • hjerneslag
   • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

 • Det er avhengig av prioriteringsrekkefølge gitt fra FHI.

  Se prioriterte grupper i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Søndre Nordstand på Facebook

  Kart