Koronavaksine i Bydel Nordre Aker

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Du vil få en SMS med mulighet for å bestille time til vaksinering:
Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. Helseboka er Oslo kommune sin samarbeidspartner.
SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og -dose 2.
Når du har valgt tidspunkt for vaksinasjon må du logge inn med BankID. Det må du gjøre for å bekrefte din identitet og svare på et egenerklæringsskjema. Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene.
Du vil få en SMS som bekrefter din time til vaksinasjon. Dersom du ikke får en slik melding må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt.

Har du ikke BankID, eller av annen årsak ikke får valgt time til vaksinasjon?
Kommunen vil ta direkte kontakt med alle innbyggere som ikke får bestilt time på egenhånd via Helseboka. Du vil da bli kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime.

Du kan også registrere at du vil ta vaksinen. Det gjør at vi kan kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Nordre Aker

 • Du må ha timeavtale fo å kunne besøke oss.

Adresse

Domus Athletica, Trimveien 4, 0372 Oslo (se kart nederst)

Vaksinesenter Nordre Aker

Åpningstider

 • mandag–fredag: 8:30–22:00
 • lørdag og søndag: 08.00–16:00

Kontakt

Er du i gruppen som nå vaksineres og har spørsmål rundt din oppsatte time?  Du kan kontakte vaksinesenteret på e-post vaksine@bna.oslo.kommune.no eller telefon 404 10 251

Av personvernhensyn ber vi om at du ikke sender personsensitive opplysninger som f.eks personnummer og helseopplysninger på e-post. 

For andre spørsmål om vaksinen, ring Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82.

Status for vaksinasjon i bydelen

Status ved utgangen av uke 19 (14.05.21):  10 445  personer vaksinert.
Av disse er 4673 fullvaksinert (med dose 1 og 2)
Disse tallene inkluderer ikke vaksiner satt hos vaksinesenteret fredag 14.05- søndag 16.05. Disse tallene vil fremgå av status for uke 20. 

I uke 20  mottar vi 1550 doser til Pfizer dose 2 og 60 doser Moderna til dose 1. Med Pfizer vaksinen vil vi vaksinere helsepersonell/ innbyggere med som fikk første dose med Astra Zeneca.  


Vi vaksinerer nå gruppene 4a/b, 5, 6, 7, 8 og 9.  
Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med din lege. 
  

Hvem har fått vaksine?

 • Prioriteringsgruppe 1: Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Prioriteringsgruppe 2: Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
 • Prioriteringsgruppe 3: Personer mellom 75 og 84 år (etter fallende alder)

  Er du hjemmeboende over 75 år og ikke har fått tilbud om vaksinen vil vi gjerne at du ringer oss.
   
 • Prioriteringsgruppe 4: Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Hvem får vaksinetilbud nå?

  • Prioriteringsgruppene 5:Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
   • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
    Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
   • diabetes 
   • kronisk lungesykdom
   • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
   • demens
   • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
   • hjerneslag
   • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
  • Prioriteringsgruppe 6: Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
  • Prioriteringsgruppe 7:Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 
  • Prioriteringsgruppe 8: Alder 55-64 år 
  • Prioriteringsgruppe 9: Alder 45-54 år

  Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud? 

  Se prioriterte grupper i Oslo

  Hold deg oppdatert

  Følg Bydel Nordre Aker på Facebook

  Kart