Koronavaksine i Bydel Nordre Aker

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Nordre Aker

 • Du må ha timeavtale fo å kunne besøke oss.

Adresse

Domus Athletica, Trimveien 4, 0372 Oslo (se kart nederst)

Åpningstider

 • mandag–fredag:09:00–21:00
 • lørdag og søndag: 10:00–17:00

Kontakt

Er du i gruppen som nå vaksineres? Du kan kontakte vaksinesenteret på e-post vaksine@bna.oslo.kommune.no eller telefon 404 10 251

Av personvernhensyn ber vi om at du ikke sender personsensitive opplysninger som f.eks personnummer og helseopplysninger på e-post. 

For andre spørsmål om vaksinen, ring Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82.

Status for vaksinasjon i bydelen

Per 19. februar 2021: 2508 personer vaksinert.
Av disse er 744 personer fullvaksinert med dose 1 og 2. 

Hvem har fått vaksine?

 • Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 • Personer over 85 år som ikke bor på sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  Er du hjemmeboende over 85 år og ikke har fått vaksinen vil vi gjerne at du ringer oss!

Hvem får vaksinetilbud nå?

 • Personer mellom 75 og 84 år
 • Etternølere i puljen 85+ 
 • Helsepersonell

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?

 • Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  organtransplantasjon
  immunsvikt
  hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Se hele prioriteringsrekkefølgen i Oslo

Hold deg oppdatert

Følg Bydel Nordre Aker på Facebook

Kart