Koronavaksine i Bydel Grünerløkka

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Vi i bydelen kontakter deg på telefon når det er din tur for vaksine.

Vi vil gjerne vite om du vil ta vaksinen eller ikke. Det hjelper kommunen med å kalle inn til vaksinering mer effektivt. Her kan du registrere om du ønsker vaksine eller ikke.

Vaksinen er gratis.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Grünerløkka

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss. Det er ikke drop-in. Vi følger Oslo kommune sin prioritet for hvem som blir vaksinert. Du kan ikke ta kontakt med oss for å bli prioritert tidligere. 

Adresse

Hausmannsgate 7 (inngang ved siden av Røde kors konferansesenter), 0186 Oslo (se kart nederst)

Kom gjerne 5 minutter før oppsatt tid for vaksinering.

Åpningtid

09:00-16:00 mandag-fredag

Kontakt

E-post Bydel Grünerløkka vaksinesenter:
vaksinesenter@bga.oslo.kommune.no

Kontakt oss for å endre oppsatt time.

Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres jevnlig. Tall per 11. mai 2021:

Antall vaksiner

  • I bydelen er det satt totalt 15 213 doser koronavaksine.
  • 2846 personer er fullvaksinert med to doser.

Hvem har fått vaksine?

  • Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
  • Personer over 65 år.

Merk at Bydel Grünerløkka ikke er blant bydelene som får tilleggsdoser koronavaksine. Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning. Dette betyr at de ulike bydelene i Oslo vil få ulikt vaksinasjonstempo, og at vaksineringen kan gå raskere i enkelte bydeler. Bydelen mottar vaksinedoser etter antall innbyggere i aldersgruppen som prioriteres.

Hvem får vaksinetilbud nå?

  • Personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer, som kan gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
  • Personer over 55 år 

Er du over 60 år, og har ikke blitt kontaktet av bydelen om time?
Ring vaksinesenteret på 404 49 939. 

Lurer du på når det er din tid for vaksine?

Kart