Koronavaksine i Bydel Grünerløkka

Vaksinesenter og status for vaksinasjon i bydelen.

Slik får du time

Når det er din tur til å få tilbud om vaksinen, blir du kontaktet på telefon. Du trenger ikke å kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste.

Vaksinen er gratis.

Les mer om koronavaksine og hvordan vaksinasjonen foregår

Vaksinesenter i Bydel Grünerløkka

Du må ha timeavtale for å kunne besøke oss. Det er ikke drop-in. Vi følger Oslo kommune sin prioritet for hvem som blir vaksinert. Du kan ikke ta kontakt med oss for å bli prioritert tidligere. 

Adresse

Hausmannsgate 7 (Røde kors konferansesenter), 0186 Oslo (se kart nederst)

Kom gjerne 5 minutter før oppsatt tid for vaksinering.

Kontakt

E-post Bydel Grünerløkka vaksinesenter:
vaksinesenter@bga.oslo.kommune.no

Kontakt oss for å endre oppsatt time.

Status for vaksinasjon i bydelen

Statusen oppdateres ukentlig. Tall per 19. februar 2021.

Antall vaksiner

I bydelen er det satt totalt 1269 doser koronavaksine.
397 personer er fullvaksinert med to doser.

Hvem har fått vaksine?

Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper.
Personer over 85 år.

Hvem får vaksinetilbud nå?

Personer i aldersgruppen 75-84 år, samt utvalgte helsepersonellgrupper.

Hvem er neste gruppe som skal få vaksinetilbud?
 

 • Personer mellom 65 og 74 år 
 • Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

Er du over 85 år, og har ikke blitt kontaktet av bydelen om time?
Ring koronatelefonen på 21 80 21 82

Lurer du på når det er din tid for vaksine?

Kart