Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Marta Bjørke, institusjonssjef

Telefon

23 42 72 00

E-post

Postadresse

Postboks 30, sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Storgata 36 C, 0182 OSLO

Inngang fra Hausmannsgate 11

Prindsen mottakssenter

Prindsen mottakssenter er et lavterskel tilbud for deg som er over 18 år og har utfordringer relatert til rusbruk.

Tilbud

 

Vi kan også tilby deg videformidling til det ordinære hjelpeapparatet.