Prindsen mottakssenter

Kontakt

Telefon

23 42 72 00

E-post

Postadresse

Postboks 30, sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Hausmannsgate 11 , 0182 OSLO

Leder Marta Bjørke

Telefon 97 71 58 57

Prindsen mottakssenter

Vi tilbyr akuttovernatting for personer med rusproblemer. Under oppholdet får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering. Vi kan hjelpe deg å kartlegge din livssituasjon og dine ressurser, og sette deg i kontakt med andre helse- og sosialfaglige tiltak. Ved behov kan personalet bidra med koordinering og oppfølging for å sikre samordning av hjelpetiltak.

Målgruppe

Tilbudene våre er for deg som ruser deg mye, kanskje er syk, ofte ikke har et godt sted å bo eller sliter økonomisk og sosialt. 

Åpningstider

Mottakssenteret har åpent mandag-fredag 09:00-22:00, lørdag og søndag 10:30-17:00. Hepatitt C-klinikken har åpnet mandag-fredag 09:00-16:00.

Tilbud

Rent utstyr

Du kan få utdelt rent brukerutstyr, som sprøyter, røykefolie og kondomer. Du kan være anonym. 

Samtaler

Du kan komme å prate med en sosialarbeider, sykepleier, lege eller psykolog i vår åpningstid. Du trenger ikke å bestille time.

Hjelp til hjemreise

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Oslo, men oppholder deg i de åpne rusmiljøene her, kan vi hjelpe deg med å gjenoppta kontakten med hjelpeapparatet i din hjemkommune. Hvis du ønsker å dra hjem igjen kan vi hjelpe deg med det praktiske rundt hjemreisen.

Feltpleien

Vi tilbyr gratis helsetjenester som vaksiner, helseundersøkelse, tannhelse og behandling av sår og infeksjoner. Vi samarbeid med fastlege og sykehus.

Hepatitt C-klinikk

På klinikken kan du både ta test og få behandling for Hepatitt C-infeksjon. Hepatitt C-klinikken har åpnet mandag-fredag 09:00-16:00.

Akuttovernatting

Vi har akuttovernatting for inntil tre døgn. Hvis du trenger dette, må du få et vedtak fra enten NAV eller Legevakten i Storgata. 

Brukerrom (sprøyterom)

Vi har trygge og hygieniske rammer for rusinntak for deg som har tatt rusmidler med sprøyter lenge. Dette forebygger infeksjoner og smitte, og gir raskere hjelp ved overdoser.