Villa Enerhaugen

Om Villa Enerhaugen

Villa Enerhaugen flytter inn i nybygde Furuset hageby 1. kvartal 2024. Dette er et topp moderne bygg hvor velferdsteknologi gir frihet for beboere med demens. Beboerne fra Villa Enerhaugen samles rundt en felles sansehage, her vil også dagsenteret holde hus.

Livet i hagebyen byr på stor frihet til å bevege seg rundt både ute og inne til alle årstider. Vi har flere hager og en flott bygate med blant annet butikk, restaurant, storstue, legekontor, frisør, spa, bibliotek, velvære, behandling, samt trening. Her blir det 112 beboerrom på ca 30 m2 med eget bad fordelt på 14 bogrupper med 8 i hver. Omgivelsene skal inviteres inn i hagebyen for å speile livet på utsiden. Både beboere og medarbeidere blir med over fra Villa Enerhaugen til Furuset hageby, sammen med råd og veiledningstjenesten.

Villa Enerhaugen på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 31 heldøgnsplasser for yngre personer med demens
 • 1 fleksibel avlastningsplass
 • 6 dagplasser
 • enerom med bad, med unntak av noen få rom
 • bydel Gamle Oslo
 • kommunal eierform

Rådgivningstjeneste

Villa Enerhaugen har en rådgivningstelefon som er åpen for alle som har spørsmål om demens. Dette er et lavterskeltilbud til deg som er:

 • rammet av demens
 • pårørende
 • fagperson

Andre tilbud hos rådgivningstjenesten er:

 • individuelle samtaler med fagkonsulent eller psykolog
 • samtalegrupper for pasienter
 • samtalegrupper for pårørende
 • vurderingsbesøk i samarbeid med bydelene

Ta kontakt med våre rådgivere

Fredvår Brovold - Fagkonsulent

Monica Flage - Psykolog (50%)

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1

Avdelingsleder
Margareth Isaksen
1 avlastningsplass og 5 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 2

Avdelingssykepleier
Ruth Helene P. Soldal
10 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 3

Avdelingssykepleier
Eili Indrebø Refvik
10 heldøgnsplasser
Mobil

Post 4

Avdelingssykepleier
Ruth Helene P. Soldal
6 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Dagtilbud

Avdelingsleder
Margareth Isaksen
6 dagplasser
Mobil
Telefon
Institusjonssjef
Anne Gry Neby
Mobil
Informasjonskontakt
Fredvår Brovold
Mobil
Telefon

Kompetanse

Vi legger vekt på samarbeid og en tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen består av sykepleiere, fagkonsulent, psykolog, fysioterapeut, lege, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, aktivitører og renholdere.

Alle pasienter har en primærkontakt og en tjenesteansvarlig sykepleier. Personalgruppen har høy kompetanse innen demens. Vi bruker ulike miljøtiltak og Marte Meo- veiledning i møte med pasienter som er rammet av sykdommen.

Vi samarbeider blant annet med Senter for fagutvikling og forskning i Helseetaten, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilbud

 • trimrom
 • snekkerverksted
 • biljardrom
 • velværerom

Vår middag leveres fra produksjonskjøkkenet ved Silurveien sykehjem. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi tilrettelagte aktiviteter ut i fra interesser, behov og funksjonsnivå. Vårt mål er at alle pasienter daglig skal ut på lengre eller kortere turer, og vi benytter oss av det nærmiljøet har å by på. Hvert år arrangerer institusjonen sommerfest for alle pasienter og dagsenterbrukere.

Villa Enerhaugen har inngått et samarbeid med bybonden på Losæter. Én gang i uken er en fast gruppe ute og jobber på Losæter – uansett vær. De kommer fra ulike steder av huset, inkludert enkelte deltakere fra dagsenteret.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 31 50
Faks
22 08 06 08
E-post
postmottak.villaenerhaugen@sye.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Smedgata 30
0651 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon
41 53 95 44

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag