Villa Enerhaugen

Om Villa Enerhaugen

Villa Enerhaugen er en bevaringsverdig, koselig og liten institusjon for yngre personer med demens. Vi har en koselig hage med blomster, busker og sittegrupper. Det er lett å komme seg ut i hagen, også for rullestolbrukere. I tillegg har alle avdelingene utgang til egen veranda.

Villa Enerhaugen på Facebook

Fakta om sykehjemmet

 • 31 heldøgnsplasser for yngre personer med demens
 • 1 korttidsplass/avlastningsplass er midlertidig gjort om til en heldøgnsplass
 • 6 dagplasser
 • enerom med bad, med unntak av noen få rom
 • bydel Gamle Oslo
 • kommunal eierform

Rådgivningstjeneste

Villa Enerhaugen har en rådgivningstelefon som er åpen for alle som har spørsmål om demens. Dette er et lavterskeltilbud til deg som er:

 • rammet av demens
 • pårørende
 • fagperson

Andre tilbud hos rådgivningstjenesten er:

 • individuelle samtaler med fagkonsulent eller psykolog
 • samtalegrupper for pasienter
 • samtalegrupper for pårørende
 • vurderingsbesøk i samarbeid med bydelene

Ta kontakt med våre rådgivere

Fredvår Brovold - Fagkonsulent

Anne Kari Hoel - Psykolog (50%)

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1

Avdelingsleder
Margareth Isaksen
1 avlastningsplass og 5 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 2

Avdelingssykepleier
Ruth Helene P. Soldal
10 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 3

Avdelingssykepleier
Leif Magne Torstensen
10 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 4

Avdelingssykepleier
Ruth Helene P. Soldal
6 heldøgnsplasser
Mobil
Telefon
Døgnbemannet telefon

Dagtilbud

Avdelingsleder
Margareth Isaksen
6 dagplasser
Mobil
Telefon

Institusjonssjef

Thomas A. Horntvedt
Mobil
Kvalitetssjef
Margunn Hetlelid
Mobil
Informasjonskontakt
Fredvår Brovold
Mobil
Telefon

Kompetanse

Vi legger vekt på samarbeid og en tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen består av sykepleiere, fagkonsulent, psykolog, fysioterapeut, lege, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, aktivitører og renholdere.

Alle pasienter har en primærkontakt og en tjenesteansvarlig sykepleier. Personalgruppen har høy kompetanse innen demens. Vi bruker ulike miljøtiltak og Marte Meo- veiledning i møte med pasienter som er rammet av sykdommen.

Vi samarbeider blant annet med Senter for fagutvikling og forskning i Helseetaten, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilbud

 • trimrom
 • snekkerverksted
 • biljardrom
 • velværerom

Vår middag leveres fra produksjonskjøkkenet ved Silurveien sykehjem. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi tilrettelagte aktiviteter ut i fra interesser, behov og funksjonsnivå. Vårt mål er at alle pasienter daglig skal ut på lengre eller kortere turer, og vi benytter oss av det nærmiljøet har å by på. Hvert år arrangerer institusjonen sommerfest for alle pasienter og dagsenterbrukere.

Villa Enerhaugen har inngått et samarbeid med bybonden på Losæter. Én gang i uken er en fast gruppe ute og jobber på Losæter – uansett vær. De kommer fra ulike steder av huset, inkludert enkelte deltakere fra dagsenteret.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Smedgata 30
0651 OSLO
Døgnbemannet vakttelefon
Telefon

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag