Villa Enerhaugen

Besøksråd for sykehjem og helsehus i Oslo

Kontakt

Telefon

23 43 31 50

Faks

22 08 06 08

E-post

Besøksadresse

Smedgata 30, 0651 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon 41 53 95 44

Åpningstider resepsjon

Uke 32

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 33

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 34

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Om Villa Enerhaugen

Villa Enerhaugen er en bevaringsverdig, koselig og liten institusjon for yngre personer med demens. Vi har en koselig hage med blomster, busker og sittegrupper. Det er lett å komme seg ut i hagen, også for rullestolbrukere. I tillegg har alle avdelingene utgang til egen veranda.

Villa Enerhaugen på Facebook

Fakta om sykehjemmet:

 • 31 heldøgnsplasser for yngre personer med demens
 • 1 korttidsplass/avlastningsplass er midlertidig gjort om til en heldøgnsplass
 • 6 dagplasser
 • enerom med bad, med unntak av noen få rom
 • bydel Gamle Oslo
 • kommunal eierform

Rådgivningstjeneste

Villa Enerhaugen har en rådgivningstelefon som er åpen for alle som har spørsmål om demens. Dette er et lavterskeltilbud til deg som er:

 • rammet av demens
 • pårørende
 • fagperson

Ta kontakt med våre rådgivere:

Fredvår Brovold

Fagkonsulent

Telefon: 23 43 31 30

Mobilnummer: 415 39 620

E-post: fredvar.brovold@sye.oslo.kommune.no

Anne Kari Hoel

Psykolog (50%)

Telefon: 23 43 31 34

Mobilnummer: 474 63 283

E-post: annekari.hoel@sye.oslo.kommune.no

Andre tilbud hos rådgivningstjenesten er:

 • individuelle samtaler med fagkonsulent eller psykolog
 • samtalegrupper for pasienter
 • samtalegrupper for pårørende
 • vurderingsbesøk i samarbeid med bydelene

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Se videoen på separat side med transkripsjon

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 1

Avdelingsleder

Margareth Isaksen

Telefon: 23 43 31 26

Mobilnummer: 41 53 95 95

Døgnbemannet telefon: 41 53 95 44

E-post:

1 avlastningsplass og 5 heldøgnsplasser

Post 2

Avdelingssykepleier

Ruth Helene P. Soldal

Telefon: 23 43 31 27

Mobilnummer: 45 73 72 09

Døgnbemannet telefon: 41 53 95 44

E-post:

10 heldøgnsplasser

Post 3

Avdelingssykepleier

Leif Magne Torstensen

Telefon: 23 43 31 29

Mobilnummer: 45 72 42 02

Døgnbemannet telefon: 41 53 95 44

E-post:

10 heldøgnsplasser

Post 4

Avdelingssykepleier

Ruth Helene P. Soldal

Telefon: 23 43 31 27

Mobilnummer: 45 73 72 09

Døgnbemannet telefon: 41 53 95 44

E-post:

6 heldøgnsplasser

Dagtilbud

Avdelingsleder

Margareth Isaksen

Telefon: 23 43 31 26

Mobilnummer: 41 53 95 95

E-post:

6 dagplasser

Institusjonssjef

Thomas A. Horntvedt

Mobilnummer: 94 87 40 81

E-post:

Kvalitetssjef

Margunn Hetlelid

Mobilnummer: 48 99 06 04

E-post:

Informasjonskontakt

Fredvår Brovold

Telefon: 23 43 31 30

Mobilnummer: 41 53 96 20

E-post:

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi legger vekt på samarbeid og en tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen består av sykepleiere, fagkonsulent, psykolog, fysioterapeut, lege, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter, aktivitører og renholdere. Alle pasienter har en primærkontakt og en tjenesteansvarlig sykepleier. Personalgruppen har høy kompetanse innen demens. Vi bruker ulike miljøtiltak og Marte Meo- veiledning i møte med pasienter som er rammet av sykdommen.

Vi samarbeider blant annet med Senter for fagutvikling og forskning i Helseetaten, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilbud

 • trimrom
 • snekkerverksted
 • biljardrom
 • velværerom

Vår middag leveres fra produksjonskjøkkenet ved Silurveien sykehjem. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi tilrettelagte aktiviteter ut i fra interesser, behov og funksjonsnivå. Vårt mål er at alle pasienter daglig skal ut på lengre eller kortere turer, og vi benytter oss av det nærmiljøet har å by på. Hvert år arrangerer institusjonen sommerfest for alle pasienter og dagsenterbrukere.

Villa Enerhaugen har inngått et samarbeid med bybonden på Losæter. Én gang i uken er en fast gruppe ute og jobber på Losæter – uansett vær. De kommer fra ulike steder av huset, inkludert enkelte deltakere fra dagsenteret.

Transport