Til innhold
Alle sykehjem

Solvang helsehus

Alle sykehjem og helsehus i Oslo er stengt for besøkende

Det kan gjøres unntak. Dette må avtales med institusjonen det gjelder.

Kontakt

Telefon

23 43 51 00

Faks

22 64 78 92

E-post

Postadresse

Regnbueveien 2A, 0664 OSLO

Besøksadresse

Regnbueveien 2A, 0664 OSLO

Åpningstider resepsjon

Uke 14

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 15

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 16

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Åpningstider kafé

Uke 14

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 15

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 16

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: Stengt
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Om Solvang helsehus

Solvang helsehus har blitt organisert for å ta i mot helsehuspasienter fra hele Oslo som er smittet av koronavirus (Covid-19).  Alle henvendelse om innleggelse av pasienter rettes til mottakskoordinator.  Lindrende enhet opprettholder ordinær drift adskilt fra avdelingene med pasienter med smitte.

Avdelingene kan kontaktes direkte ved spørsmål, men vi ber om forståelse for at det tidvis kan være utfordrende å få tak i oss, dette da det kan være vanskelig å besvare telefoner når vi er ikledt smittevernutstyr.

 

Solvang er ett av fire helsehus i Oslo kommune. Vi kan tilby ulike korttids- og rehabiliteringsopphold. Helsehusenes primæroppgaver er å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem. Det er en flott hage på Solvang, og alle avdelingene har utgang til egen balkong.

Solvang helsehus på Facebook


Kontaktinformasjon avdelinger

Mottakskoordinator

Mottakskoordinator tar imot alle henvendelser vedrørende innleggelse av pasienter (ukedager, mellomkl. 08:00 – 15:00).

Telefon: 902 59 071

Avdeling 1A og isolat

Døgnbemannet telefon: 907 61 743

Avdelingssykepleier
Åse Eikeland
Telefon: 900 26 346
E-post: ase.eikeland@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 3

Koordinator (ukedager, mellom kl. 08:00 – 15:00: alle henvendelser om pasienter): 902 46 034
Døgnbemannet telefon: 
23 43 51 43 / 23 43 51 53

 

Avdelingssykepleier
Linda Slydahl
Telefon: 482 29 545
E-post: lindamerete.slydahl@sye.oslo.kommune.no


Avdeling 4A Lindrende enhet og 4B Korttid

Lindrende enhet opprettholder ordinær drift adskilt fra de øvrige avdelingene. Koordinator (ukedager, mellom kl. 08:00 – 15:00: alle henvendelser om pasienter): 902 44 978

Døgnbemannet telefon:
Lindrende avdeling : 23 43 51 44 
/ 23 43 51 54

Avdelingssykepleier
Reidun Nordlien
Telefon: 482 83 841
E-post: reidun.nordlien@sye.oslo.kommune.no


Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Monika Vartdal
Telefon: 23 43 51 05
Mobil: 911 83 632
E-post: monika.vartdal@sye.oslo.kommune.no

Administrasjonssjef
Ronny Reite
Telefon: 23 43 51 27
Mobil: 958 18 277
E-post: ronny.reite@sye.oslo.kommune.no

Kvalitetssjef
Dzana Porobic
Telefon: 23 43 51 32
Mobil: 957 93 008
E-post: dzana.porobic@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt
Silje Thorkildson
Mobil: 900 42 512
E-post: silje.thorkildson@sye.oslo.kommune.no

Serviceavdelingen
Leder serviceavdelingen
Teresa Hultengreen
Telefon: 482 55 130
E-post: teresa.hultengreen@sye.oslo.kommune.no
 

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi har god tverrfaglig kompetanse med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæringsfysiolog.

Vi tar i mot studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Her kan du laste ned bemanningsoversikten for Solvang helsehus (PDF 0,2MB).

Tilbud

 • hage med lysthus og asfaltert tursti
 • kantine
 • trimrom
 • aktivitetsrom
 • seremonirom
 • vaskeri
 • frisør
 • fotterapeut 

Vi har et eget mottakskjøkken. Middagene våre leveres fra Sykehjemsetatens produksjonskjøkken.

Transport