Pasient-og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, Sosial-og eldreombudet i Oslo

Kontakt

Telefon

23 13 90 20

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Lille Grensen 7, 0159 OSLO

Besøksadresse

Lille Grensen 7 , 0159 OSLO

Inngang fra Arbeidergata

Åpningstider

Uke 20

 • Mandag: 10:00 - 14:00
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: 10:00 - 14:00
 • Torsdag: 10:00 - 14:00
 • Fredag: 10:00 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 21

 • Mandag: 10:00 - 14:00
 • Tirsdag: 10:00 - 14:00
 • Onsdag: 10:00 - 14:00
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: 10:00 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 22

 • Mandag: 10:00 - 14:00
 • Tirsdag: 10:00 - 14:00
 • Onsdag: 10:00 - 14:00
 • Torsdag: 10:00 - 14:00
 • Fredag: 10:00 - 14:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Telefontid

Uke 20

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: Stengt
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 21

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 22

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Pasient-og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo, Sosial-og eldreombudet i Oslo

Det er mulig å komme til vårt kontor mellom klokken 10:00 og 14:00 på hverdager. Vi oppfordrer fortsatt klientene våre til å kontakte oss via telefon, e-post eller brev der det er mulig. Det beste vil fortsatt også være å ringe for å avtale tidspunkt for møte når oppmøte er nødvendig. For å redusere faren for smitte ønsker vi å ha så få mennesker som mulig på i våre lokaler. Dersom man har behov for å ha med seg en støtteperson for å legge frem saken sin, vil vi selvfølgelig finne en løsning for det. Vi oppfordrer til at barn ikke blir med inn i lokalene foreløpig. Skulle det være umulig å ikke ta med barn, ber vi om at dere gjør avtale med oss, slik at vi kan legge til rette for de smitteverntiltak som da er nødvendig. Når du kommer til vårt kontor vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål knyttet til symptomer på Covid-19. Vi kommer også til å be om personopplysninger på alle som kommer innom våre lokaler.

 

It is possible to visit our office in person between 10am and 2pm on weekdays. We still encourage our clients to contact us by phone, email or letter where possible. If you still need to visit us, the best would be to call us to make an appointment. To reduce the risk of infection, we want to have as few people as possible on our premises. If you need to bring a support person to present your case, we will of course find a solution for this, but we encourage you not to bring children to our premises for the time being. Should it be impossible not to bring children, we ask that you make an appointment with us so that we can facilitate the necessary measures to prevent unnecessary risk of infection. When you come to our office you will be asked to answer a few questions related to symptoms of Covid-19. We will also ask for personal information from everyone who comes to our premises.

 

 

Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • informasjon om dine rettigheter
 • råd og veiledning
 • dialog med tjenestestedet
 • deltakelse i møter
 • bistand i klager

Alle våre tjenester er gratis.

Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder:

 • sykehjem
 • rus og avhengighet
 • bolig og økonomisk sosialhjelp
 • hjemmesykepleie og hjemmehjelp
 • psykisk helsehjelp
 • avlastning, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • barnevern
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • sykehus, legevakt og fastlege

Klageskjemaer

Vi har laget klageskjemaer du kan benytte hvis du ønsker å klage på vedtak eller tjenester du har fått. Du kan fylle ut skjemaet selv, eller vi kan hjelpe deg med utfyllingen.

Kontaktinformasjon

Sentralbord

Telefon: 23 13 90 20

For presse og samarbeidspartnere

Pasient- og brukerombud i Oslo og Viken og Sosial- og eldreombud i Oslo
Anne-Lise Kristensen
Telefon: 957 33 175

Last ned pressebilder av Anne-Lise Kristensen fra Flickr 

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 984 372 140 

Fakturaadresse: Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo