Til innhold

Slik søker eller bytter du barnehageplass

Viktig å sjekke før du søker

 • Finn ut når du må søke om plass
 • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
 • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
 • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Når har du rett til barnehageplass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november 2017 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2017.

Barn som også vil få tilbud i hovedopptaket dersom de søker før fristen for hovedopptaket:

 • barn som etter 1. mars mister plass i familiebarnehage på grunn av alder
 • barn som mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli

Søker du i hovedopptaket må ønsket oppstartsdato være senest

 • 31. august 2017 dersom barnet fyller ett år senest i løpet av august
 • 30. september 2017 dersom barnet fyller ett år i september
 • 31. oktober 2017 dersom barnet fyller ett år i oktober
 • 30. november 2017 dersom barnet fyller ett år i november

Du kan sette oppstartsdato tidligere, men det er ikke sikkert du vil få tilbud om plass før den måneden som barnet fyller ett år. Plasser i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet (med betaling fra tilbudsdag). Hvis du ønsker plass før barnet er ett år må du sjekke at barnehagene du ønsker plass i tar inn barn under ett år.

Barn født etter november 2016 har lovfestet rett til barnehageplass i august 2018 (hovedopptaket 2018), men kan søke om plass tidligere. Plasser utenom hovedopptaket tildeles fortløpende etter hvert som de blir ledige. 

Søker du om å bytte barnehage har du ikke lovfestet rett til ny plass, men kan få tilbud om plass dersom det er ledig plass i barnehager du har søkt om plass i.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er senest 1. mars
 • Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka tre måneder før du ønsker plass. Du står på søkerlistene til du får tilbud om barnehageplass, eller selv sletter søknaden. Du trenger ikke søke på nytt til hovedopptaket. 

Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten har ingenting å si for plass på søkerlisten. Les om hva som avgjør plass på søkerlistene til kommunale barnehager her (private barnehager har egne regler). 

Skal du flytte?

Barn har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen der barnet bor. Alle kan søke om barnehageplass i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstartsdato. Flytter du ut av Oslo og har kommunal barnehageplass kan du beholde plassen i inntil tre måneder etter at du har flyttet (private barnehager har egne regler). Flytter du innad i Oslo kan du beholde barnehageplassen du har, men du må selv søke om ny barnehageplass dersom du ønsker plass i en annen barnehage. Vi kan ikke svare på når du kan forvente å få tilbud om ny barnehageplass. 

Slik søker du

Når får du svar på søknaden?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på søknaden, med varsel på e-post eller sms. Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass her.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen