Til innhold

Slik søker eller bytter du barnehageplass

Viktig å sjekke før du søker

 • Finn ut når du må søke om plass
 • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
 • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
 • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Når har du rett til barnehageplass?

Er barnet født før desember 2017?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november 2018 har lovfestet rett til plass i hovedopptaket 2018.

Barn som også vil få tilbud i hovedopptaket dersom de søker før fristen for hovedopptaket:

 • barn som etter 1. mars mister plass i familiebarnehage på grunn av alder
 • barn som mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli

Søker du om å bytte barnehage har du ikke lovfestet rett til ny plass, men kan få tilbud om plass dersom det er ledig plass i barnehager du har søkt om plass i.

Søker du i hovedopptaket og har rett til plass må ønsket oppstartsdato være senest

 • 31. august 2018 dersom barnet fyller ett år senest i løpet av august
 • 30. september 2018 dersom barnet fyller ett år i september
 • 31. oktober 2018 dersom barnet fyller ett år i oktober
 • 30. november 2018 dersom barnet fyller ett år i november

Du kan søke om oppstartsdato tidligere, men det er ikke sikkert du vil få tilbud om plass før i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Plasser i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra oppstartsdato i tilbudsbrevet (med betaling fra tilbudsdag). Hvis du ønsker plass før barnet er ett år må du sjekke at barnehagene du ønsker plass i tar inn barn under ett år. Barnet regnes som ett år den måneden det fyller ett år.

Er barnet født etter november 2017?

Hvis barnet er født etter november 2017 vil barnet etter dagens regler ha rett til barnehageplass i neste års hovedopptak, det vil si august 2019. Du kan søke om barnehageplass tidligere, men barnet er da med i løpende opptak uten rett til plass. 

Har du søkt i løpende opptak og lurer på om du må søke på nytt til hovedopptaket?

Du trenger ikke søke på nytt til hovedopptaket. Har du ikke fått tilbud om barnehageplass senest 1. mars blir søknaden din automatisk med i hovedopptaket. Hvis du ønsker å endre barnehagesøknaden din må dette gjøres senest 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Endre søknad her.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for hovedopptaket er senest 1. mars
 • Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka tre måneder før du ønsker plass. Du står på søkerlistene til du får tilbud om barnehageplass, eller selv sletter søknaden. 

Hvor lenge barnet har stått på søkerlisten har ingenting å si for plass på søkerlisten. Les om hva som avgjør plass på søkerlistene til kommunale barnehager her (private barnehager har egne regler). 

Skal du flytte?

Barn har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen der barnet bor. Alle kan søke om barnehageplass i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstartsdato. Flytter du ut av Oslo og har kommunal barnehageplass kan du beholde plassen i inntil tre måneder etter at du har flyttet (private barnehager har egne regler). Flytter du innad i Oslo kan du beholde barnehageplassen du har, men du må selv søke om ny barnehageplass dersom du ønsker plass i en annen barnehage. Vi kan ikke svare på når du kan forvente å få tilbud om ny barnehageplass. Annen informasjon som kan være relevant dersom du flytter til Oslo.

Slik søker eller bytter du barnehageplass

 • 1Du sender søknad på samme måte

  Dersom du søker om barnehageplass for første gang, eller ønsker å sende en ny søknad for å bytte barnehageplass, så søker du på samme måte. 

 • 2Velg barnehager

  Du kan søke om plass i til sammen fem barnehager i hele Oslo. Gå til oversiktssiden over alle barnehager og klikk "legg til" for å velge hvilke barnehager du vil søke plass i". Når du har valgt barnehage, klikk på "gå videre" og "registrer søknad". 

   

  Velg barnehager og registrer søknad her

  Har du allerede sendt barnehagesøknad? Da kan du endre søknaden du allerede har sendt inn.

Når får du svar på søknaden?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på søknaden, med varsel på e-post eller sms. Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass her.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen