Barnehage

Søke eller bytte barnehageplass

Les om hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler som gjelder for når du kan forvente å få plass.

Viktig å sjekke før du søker

 • Finn ut når du må søke om plass
 • At du har satt opp riktig oppstartsdato
 • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
 • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
 • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Når har barnet rett til barnehageplass – og når må du søke?

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker før fristen.

Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage i Oslo. Har du søkt om plass i nærheten av der dere bor, prøver vi å finne plass i andre barnehager i nærheten. 

 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstart. Flytter du ut av kommunen kan du beholde plassen i maks tre måneder i kommunale barnehager (private barnehager har egne vedtekter).

Når må du søke for å ha rett til plass?

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke sende ny søknad for å få rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du gjøre det før søknadsfristen.

Dette er reglene for kommunale barnehager:

 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. september. 
 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august. Ønsket oppstartsdato må være senest 30. november.
 • Barn som er eldre enn ett år i oktober og november vil også være med i opptaket for plass i oktober og november hvis de ikke har plass fra før og søker før fristen. Fordi det er flest ledige plasser i august, og dermed størst muligheter til å få plass i ønsket barnehage, anbefaler vi eldre barn å søke før fristen 1. mars med ønsket oppstart i august. 

 

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke sende ny søknad for å få rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du gjøre det før søknadsfristen.

Hvis du søker privat barnehage:

 • Mange private barnehager fyller opp plassene sine i løpet av våren, og noen forutsetter oppstart i august. Hvis du ønsker plass i privat barnehage anbefaler vi derfor at du søker senest 1. mars også for barn født i oktober eller november. Husk å lese vedtektene til de private barnehagene på din søkerliste.

Kan du søke om oppstart før måneden barnet har rett til plass?

Ja, men det er ikke sikkert du får tilbud om oppstart når du ønsker. Send søknaden 2-3 måneder før du ønsker plass. 

Du vil få tilbud når det er ledig plass til barnet ditt, senest måneden barnet har lovfestet rett til plass. Søknaden gjelder til du får et tilbud eller selv sletter søknaden.

Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra tilbudt startdato (du må betale fra startdato). Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer når plassen må tas i bruk.

Kan du søke om oppstart senere enn måneden barnet har rett til plass?

Ja, men da har du ikke lenger rett til plass. Det kan hende du må vente lenge før du får tilbud.

Hvilke regler gjelder for å bytte barnehage?

Barn som allerede går i barnehage i Oslo har ikke rett til ny barnehageplass i Oslo med mindre de mister plass i familiebarnehage på grunn av alder, eller mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli.

Ønsker du å bytte barnehage kan du få et tilbud dersom det er ledig plass til barnet i en av barnehagene du har søkt. Dette gjelder også dersom du har takket ja til et tilbud om plass, men ønsker plass i annen barnehage. Da må du sende ny søknad. 

I mars hvert år gjennomføres en opptaksrunde som inkluderer de som har søkt om å bytte barnehage før 1. mars. Da tildeles hovedsakelig plasser som blir ledige i august. I denne opptaksrunden behandles søknader til både nye søkere og de som søker om å bytte. Etter opptaksrunden i mars vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud før andre søkere. 

Når må du søke for å være med i opptaksrunde for bytte?

 • Søknadsfrist til opptaksrunde for bytte av barnehage er 1. mars.

Har du allerede søkt om å bytte plass, og venter på tilbud, trenger du ikke sende ny søknad. Men hvis du vil endre søknaden må dette gjøres før søknadsfristen.

Du kan også søke om å bytte barnehage etter 1. mars. Da er barnet med på opptak til ledige plasser i løpet av året, etter at barn med lovfestet rett har fått et tilbud. 

Mister barnet plass i nåværende barnehage hvis du søker om å bytte?

Nei, det gjør dere ikke. Dersom dere får tilbud om å bytte barnehageplass og ikke ønsker å bytte likevel, kan dere takke nei til plassen og beholde nåværende barnehageplass.

Hva avgjør plass på søkerlisten?

Hvor lenge barnet har ventet på plass har ingenting å si for plass på søkerlisten. Les om hva som avgjør plass på søkerlistene til kommunale barnehager her. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Slik søker eller bytter du barnehageplass

Velg barnehager og registrer søknad

Du søker på samme måte, enten du søker plass for første gang eller du søker om å bytte barnehage. Du kan søke om plass i inntil fem barnehager samtidig.

Gå til oversiktssiden over alle barnehager og klikk "legg til" for å velge hvilke barnehager du vil søke plass i. Når du har valgt barnehage, klikk på "gå videre" og "registrer søknad". I registreringsprosessen setter du opp barnehagene i en prioritert rekkefølge.

 

Velg barnehager og registrer søknad her

 

Har du allerede sendt barnehagesøknad?

Når får du svar på søknaden?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på søknaden, med varsel på e-post eller sms. Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen