Til innhold

Søke eller bytte barnehageplass

Flere barnehager har åpne dager/besøksdager der du kan komme innom. Se dato for når barnehagene har åpen dag.

Søke eller bytte barnehageplass

Les om hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler som gjelder for når du kan forvente å få plass.

Viktig å sjekke før du søker

 • Finn ut når du må søke om plass
 • At du har satt opp riktig oppstartsdato
 • Finn ut hvilke barnehager du vil søke plass i
 • Sjekk at barnehagene tar imot barn i riktig alder
 • Les vedtektene på barnehagenes egne sider hvis du søker om plass i private barnehager

Når har barnet rett til barnehageplass – og når må du søke?

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Dersom det ikke er ledig plass der du ønsker plass kan du få tilbud om barnehageplass i en annen barnehage i Oslo. Har du søkt om plass i nærheten av der dere bor, prøver vi å finne plass i andre barnehager i nærheten. 

 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. Må sette oppstartsdato senest i august for å ha rett til plass.
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Må sette oppstartsdato senest måneden de fyller ett år for å ha rett til plass.
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. Må sette oppstartsdato senest i august for å ha rett til plass.

Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. Må sette oppstartsdato senest i august  for å ha rett til plass.

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstart. Flytter du ut av kommunen kan du i kommunale barnehager kun beholde plassen i inntil tre måneder (private barnehager har egne vedtekter).

Når må du søke for å ha rett til plass?

 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i august og september er 1. mars
 • Søknadsfrist for barn med rett til plass i oktober og november er 15. august

Dette er kommunens søknadsfrister. Private barnehager oppfordres også til å følge dem som en del av det samordnede opptaket.

Har du allerede søkt om plass og venter på tilbud trenger du ikke sende ny søknad for rett til plass. Hvis du ønsker å gjøre endringer i søknaden må du gjøre det før søknadsfristen.

Kan du søke om oppstart før måneden barnet har rett til plass?

Ja, men det er ikke sikkert du får tilbud om oppstart når du ønsker. Send søknaden 2-3 måneder før du ønsker plass. 

Du vil få tilbud når det er ledig plass til barnet ditt, senest måneden barnet har lovfestet rett til plass. Søknaden gjelder til du får et tilbud eller selv sletter søknaden.

Barnehageplass i kommunale barnehager må tas i bruk innen en måned fra tilbudt startdato (du må betale fra startdato). Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer når plassen må tas i bruk.

Kan du søke om oppstart senere enn måneden barnet har rett til plass?

Ja, men da har du ikke lenger rett til plass. Det kan hende du må vente lenge før du får tilbud.

Hvilke regler gjelder for å bytte barnehage?

Barn som allerede går i barnehage i Oslo har ikke rett til ny barnehageplass i Oslo med mindre de mister plass i familiebarnehage på grunn av alder, eller mister plass i bedriftsbarnehage i perioden 1. mars til 31. juli. Ønsker du å bytte barnehage kan du få et tilbud dersom det er ledig plass til barnet i en av barnehagene du har søkt. Dette gjelder også dersom du har takket ja til plass, og egentlig ønsker plass i annen barnehage. Da må du sende ny søknad. 

I mars hvert år gjennomføres først en opptaksrunde for de som har søkt om å bytte barnehage før 1. mars. Da tildeles hovedsaklig plasser som blir ledige i august. Etter denne opptaksrunden tildeles plasser til barn med lovfestet rett til plass.

Når må du søke for å være med i opptaksrunde for bytte?

 • Søknadsfrist til opptaksrunde for bytte av barnehage er 1. mars.

Har du allerede søkt om å bytte plass, og venter på tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å være med i bytterunden. Men hvis du vil endre søknaden må dette gjøres før søknadsfristen.

Det er mulig å søke om å bytte barnehage etter 1. mars, men da vil du kun få et tilbud hvis det hvis det ikke er barn med lovfestet rett på søkerlisten når det blir ledig plass.

Mister barnet plass i nåværende barnehage hvis du søker om å bytte?

Nei, det gjør dere ikke. Dersom dere får tilbud om å bytte barnehageplass og ikke ønsker å bytte likevel, kan dere takke nei til plassen og beholde nåværende barnehageplass.

Hva avgjør plass på søkerlisten?

​​Hvor lenge barnet har ventet på plass har ingenting å si for plass på søkerlisten. Les om hva som avgjør plass på søkerlistene til kommunale barnehager her. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

 

Slik søker eller bytter du barnehageplass

 • 1Du søker om barnehageplass der du ønsker plass

  Søker du om barnehageplass for første gang, eller ønsker å sende en ny søknad for å bytte barnehageplass, søker du på samme måte. Det gjelder også dersom du takker ja til en plass, men vil stå på venteliste til andre barnehager. ​Du mister ikke automatisk nåværende plass dersom du får et nytt tilbud.

   

 • 2Velg barnehager

  Du kan søke om plass i til sammen fem barnehager i hele Oslo. 

  Gå til oversiktssiden over alle barnehager og klikk "legg til" for å velge hvilke barnehager du vil søke plass i". Når du har valgt barnehage, klikk på "gå videre" og "registrer søknad". 

   

  Velg barnehager og registrer søknad her

Har du allerede sendt barnehagesøknad?

Da kan du endre søknaden du allerede har sendt inn.

Når får du svar på søknaden?

Når søknaden er sendt inn får du en bekreftelse på søknaden, med varsel på e-post eller sms. Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass.

Kontaktinformasjon til barnehageadministrasjonen

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen