Haraldrud gjenbruksstasjon (tidl. Brobekk)

Hvem kan levere og hva koster det?

Husholdningskunder fra Oslo

Som innbyggere i Oslo kan du levere inntil 3 m³ avfall fra din egen husholdning 20 ganger per år uten å betale, ved å skanne din personlige GjenbruksID når du kommer til stasjonen. Etter 20 leveringer må du betale per gang.

Det er også mulig å levere opp til 3-5 m³, men da koster det 970 kroner per levering uansett, uavhengig av antall leveringer.

Unntakene er EE-avfall og farlig avfall. Hvis du leverer kun disse avfallstypene, skal du ikke betale ekstra eller skanne koden din - bare vise den frem.

Priser etter 20 leveringer (inkl. mva.):

 • 0-1 m³ diverse husholdningsavfall : 450 kr
 • 1-3 m³ diverse husholdningsavfall : 690 kr

Egne kategorier:

 • Kun 0-3 m³ papp/papir og/eller hvit isopor: 200 kr
 • Kun 0-3 m³ metall: 200 kr

Prisene gjelder fra og med 1. april 2023.

Innbyggere fra andre kommuner og næringskunder

Innbyggere fra andre kommuner og næringsdrivende som leverer næringsavfall kan også levere avfall på Haraldrud, men mot betaling. Dette gjelder også hvis for vaktmestre som skal levere på vegne av borettslag/sameie.

Priser (inkl. mva.):

 • 0-1 m³ diverse avfall: 450 kr
 • 1-3 m³ diverse avfall: 690 kr
 • 3-5 m³ diverse avfall: 970 kr

Egne kategorier:

 • Kun 0-3 m³ papp/papir og/eller hvit isopor: 200 kr
 • Kun 0-3 m³ metall: 200 kr

Prisene gjelder fra og med 1. mars 2023.

For enkelte avfallstyper gjelder egne betingelser - les mer under containere og beholdere.

OBS: Næringskunder leverer farlig avfall (inkludert impregnert trevirke) til næringsmottaket, som du finner rett etter utkjøringen fra gjenbruksstasjonen.

Vi avviser besøkende som ikke oppfyller leveringsbetingelsene.

Hva kan du levere, og hvordan levere?

GjenbruksID

Hvis du bor i Oslo og vil levere avfall på Haraldrud uten å betale ekstra, må du ha GjenbruksID. Det er en QR-kode du skanner i bommen når du kommer fram til stasjonen. Du kan vise koden på mobil eller papir.

GjenbruksID er personlig og skal ikke lånes bort. Den gir deg rett til å levere avfall inntil 20 ganger per år uten å betale ekstra. Levering av hageavfall, farlig avfall og EE-avfall skal ikke regnes med i denne kvoten.

Vi tar ikke imot avfall i sorte/fargete sekker

Det er ikke tillatt å levere avfall i sorte sekker. Kunder som kommer med avfall i sorte sekker, blir avvist. Vi må kunne se hva slags avfall som blir levert, for sikre at farlig avfall, småelektronikk og lignende blir håndtert forsvarlig. Derfor skal alt avfall leveres løst eller i blanke sekker.

Bilen kan ha en totalvekt inntil 3500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt, og må til enhver tid være tilkoblet bilen mens du er på stasjonen. Motoren skal være slått av til enhver tid mens du kaster avfallet ditt.

Vi avviser besøkende som ikke oppfyller leveringsbetingelsene

Ulike containere og beholdere ved Haraldrud gjenbruksstasjon

Se oversikt over containere og leveringspunkter ved Haraldrud gjenbruksstasjon (PDF 0,4MB).

 • Asbest/eternitt
  • inntil 50 kilo. Må være forseglet i tre lag plast før levering.
  • kun for privatkunder.
 • Bildekk fra privatbiler
  • maksimalt åtte stk; kan leveres med felger.
 • Brennbart: "annet" avfall som ikke har en egen container
 • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Det er egne bur for småelektronikk
  • Vi har safe drop for mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er og harddisker som sørger for sletting og trygg behandling av innholdet.
 • Farlig avfall: for eksempel malingsartikler, malingsspann og gamle brannslukningsapparater.
 • Gips
 • Gulvbelegg: for eksempel vinyl
 • Hvitevarer
 • Ikke-brennbart: f.eks keramikk, fliser og glava
 • Impregnert trevirke
 • IKEA-møbler og -møbeldeler
  • brukbare IKEA-møbler kan settes i en egen container merket "IKEA"
  • gjelder også flatpakkete møbler som fortsatt er i innpakningen
  • gjelder også møbler som mangler enkeltdeler
  • gjelder også ubrukte møbeldeler
 • Isopor
 • Metall: gjenstander med mer enn ti prosent metall
 • Ombruk: dette inkluderer brukbare møbler, interiør, bruksgjenstaner, sykler, sportsutstyr, bøker, leker, kosedyr, småelektronikk og ubrukte byggevarer.
 • Papp og papir
 • Plastavfall
 • Springfjærmadrasser
  • skummadrasser sorteres som "brennbart"
 • Tekstiler
  • for eksempel klær, brukbare sko og gardiner.
  • alt må være rent og tørt.
 • Trevirke
 • Vinduer: maks 1,2 x 2,1 meter

Er du fortsatt usikker på om du kan levere noe hos oss? Sjekk hvor du kan levere avfall hos sortere.no.

Dette tar vi ikke imot ved Haraldrud gjenbruksstasjon

 • Hageavfall eller løsmasser. Skal du levere hageavfall eller løsmasser følger du skiltingen mot Haraldrud hageavfallsmottak.
 • Medisiner skal leveres til apotek
 • Sprøyter. De legges i brusflaske, melkekartong e.l. og kastes i restavfallet.
 • Matavfall
 • Eksplosiver og fyrverkeri. Kontakt utsalgssted eller politiet på 02800 for fyrverkeri.
 • Våpen og ammunisjon. Kontakt politiet.
 • Radioaktive materialer. Kontakt Institutt for energiteknikk på 63 80 60 00 for radioaktivt materiale
 • Fritidsbåter
  • båter under 15 fot kan leveres til Grønmo gjenbruksstasjon
 • Sensitive dokumenter til makulering

Hvem kan hente ombruksartikler?

Hvis dere kan hente ut ombruksartikler ved denne stasjonen så finner du datoer for dette i kalenderen vår. Vises ikke kalenderen på denne siden kan du for tiden dessverre ikke hente ombruksartikler. Les mer om når og hvordan du kan hente ut ombruksartikler, og hvem vi samarbeider med.

Når er det mest travelt?

Se når det er mest travelt på gjenbruksstasjonen.

Åpningstid

22. mai — 28. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. mai — 4. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
5. juni — 11. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Det er ofte køer helt fram til stengetid, og vi kan dessverre ikke garantere at alle får levert, selv om man ankommer stasjonen før den stenger.

Når er det travelt ved gjenbruksstasjonen, og hvordan er køen nå?

Kontakt

Innkjøringen er fra Brobekkveien, ikke Haraldrudveien.

Telefon
23 48 36 50
E-post
postmottak@reg.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Brobekkveien 87
0582 OSLO