Areal og friområder

Oslos totale areal er 454 kvadratkilometer. Av dette utgjør Marka drøye 300 kvadratkilometer.

Tilgjengelighet til grøntarealer

Av de som bor i Oslo har 98 prosent av befolkningen mindre enn 300 meter til et grøntområde fra sitt bosted. Siden 2006 denne andelen økt. Dette er et resultat av politisk forankrede strategier for byutviklingen, som har medført at byens vekst har skjedd innenfor områder som allerede har en godt utviklet grønnstruktur. I tillegg har nyutviklede boligområder etablert nye grøntområder i takt med utbyggingen.

Se graf som viser tilgjengelighet til grøntarealer for beboere i Oslo (PDF 0,1 MB).

Se statistikk over tilgjengelighet til grøntområder