Slik bygger vi Oslo

Sykkeltiltak ved Sæterkrysset

Hva skal vi gjøre?

Sykkeltiltak ved Sæterkrysset innebærer:

  • Etablering av sykkelfelt i Ekebergveien fra Nordstrandveien til Tallbergveien.
  • Etablering av sykkelfelt i Nordstrandveien fra Fjellklangveien til Tysleveien.
  • Sykkelboks i Sæterkrysset i Nordstrandveien vestgående retning.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten planlegger byggestart i 2023

Hvor kommer sykkeltiltakene?

Linjen indikerer deler av Nordstrandveien og Ekebergveien, der vi skal etablere sykkelfelt og sykkelboks.

Hvorfor gjør vi det?

Å legge til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Ekebergveien og Nordstrandveien ved Sæterkrysset er del av sykkelveinettet i Oslo.

Følg oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post