Nytt legevaktsbygg i Oslo

Hva skal vi gjøre?

Oslobygg er i ferd med å ferdigstille 26 000 kvadratmeter i det nye legevaktsbygget, samt har lagt om teknisk infrastruktur, oppgraderer veier og bygger parkeringshus.

Bygget får observasjonspost, 5-døgnpost, operasjonsstuer og oppvåkningsplasser, triagerom, samtalerom, rundt 100 undersøkelse/behandlingsplasser, samt radiologiske diagnostikkrom. I ambulansemottaket blir det en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig.

Det nye legevaktsbygget bygges som passivhus med ambisjon om plusshus. Den skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og er en miljøvennlig byggeplass. Bygget har mange fremtidsrettede løsninger som gir fleksibilitet i bygget.

Hva skjer når?

  • Rivestart august 2019.
  • Byggestart mars 2020.
  • Teknisk ferdigstillelse våren 2023.
  • Åpning november 2023

Hvor bygger vi?

Bygget ligger på området til Aker sykehus rett nord for Sinsenkrysset. Adressen er Trondheimsveien 233.

Hvorfor bygger vi?

Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Derfor skal den erstattes av et nytt legevaktsbygg som skal bygges ved Akers sykehus.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Oslobygg KF er byggherre.

Kontakt oss

Prosjektdirektør
Tor Hoel
Mobil

Oslobygg KF

Prosjektleder
Sepideh Moosavi
Mobil

Helseetaten

Prosjektleder
Kristine Wingård Johansen
Mobil