Ny storbylegevakt

Hva skal vi gjøre?

Vi skal rive to bygg, bygge 26 000 kvadratmeter nytt bygg, legge om teknisk infrastruktur, oppgradere veier og bygge parkeringshus.

Oslo storbylegevakt planlegges med observasjonspost, 5-døgnpost, operasjonsstuer og  oppvåkningsplasser, triagerom, samtalerom, rundt 100 undersøkelse/behandlingsplasser, samt radiologiske diagnostikkrom.

En andel akutt syke pasienter kommer med ambulanse, og vi planlegger en kapasitet på minimum seks ambulanser samtidig i ambulansemottaket.

Storbylegevakten skal bygges som passivhus med ambisjon om plusshus. Den skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og være en miljøvennlig byggeplass. Storbylegevakten skal bestå av fremtidsrettede løsninger som gir fleksibilitet i bygget.

Hva skjer når?

  • rivestart i 2019.
  • byggestart i 2020.
  • ferdigstillelse i 2023.

Hvor bygger vi?

Den nye storbylegevakten skal ligge på området til Aker sykehus. Adressen blir Trondheimsveien 235.

Hvorfor bygger vi? 

Dagens Legevakt i sentrum har for liten kapasitet, samt at deler av bygningsmassen er i dårlig forfatning. Derfor skal den erstattes av en Storbylegevakt som skal bygges ved Akers sykehus. 

Hvem er ansvarlig? 

Oslo kommune, ved Oslobygg KF er byggherre.

Kontakt oss

Prosjektdirektør

Tor Hoel

Mobilnummer
92 46 76 00

E-post

Oslobygg KF

Prosjektleder

Sepideh Moosavi

Mobilnummer
45 10 41 24

E-post

Helseetaten

Prosjektleder

Kristine Wingård Johansen

Mobilnummer
95 81 04 39

E-post