Skoleutbygging i Oslo

Skolebehovsplanen er utsatt med ett år

Skolebehovsplanen 2021-2030 var planlagt sendt på høring 1. april 2020. På grunn av den utfordrende situasjonen som har rammet hele verden har Byråd for oppvekst og kunnskap foreslått for bystyret at skolebehovsplanen utsettes med ett år.

Byrådens vurdering er at Oslo kommune vil kunne få en bedre skolebehovsplan som er tilpasset en endret økonomisk situasjon og sørge for en bredere og kvalitativt bedre medvirkningsprosess om skolebehovsplanen utsettes med ett år. Denne vurderingen støttes av Utdanningsetaten.

Skolebehovsplanen for 2021-2030 ble vedtatt utsatt av bystyret 22. april 2020. Ny skolebehovsplan for 2022-2031 kommer på høring våren 2021. Dato for høring blir publisert her på Oslo kommunes hjemmeside.

Utdanningsetaten vil i forbindelse med budsjettet for 2021 gi en omfattende og bredere redegjørelse om kapasitetssituasjonen, samt omtale av nye prosjekter og status for pågående prosjekter.

Ta kontakt med:  

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skagen

Plan- og porteføljeansvarlig Åsta Ytre

Hva er en skolebehovsplan

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer. Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen både på grunnskolen og i videregående skole. Ny skolebehovsplanen legges frem hvert annet år.

Skolebehovsplanen 2019-2028

Skolebehovsplanen for 2019-2028 (PDF) ble vedtatt av Bystyret i desember 2018. 

Har du spørsmål om skolebehovsplanen for 2019-2028 eller eldre skolebehovsplaner kan du kontakte Utdanningsetaten på postmottak@ude.oslo.kommune.no

Les mer om skoleutbygging i Oslo kommune.