Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer. Ny skolebehovsplanen legges frem hvert annet år.

Nå har byrådet lagt fram sitt forslag til skolebehovsplan som en del av Tilleggsinnstillingen til byrådets forslag

Hva skjer fremover?

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2022-2031 (PDF)

Nå skal skolebehovsplanen til behandling i bystyret, før den vedtas som en del av budsjett for 2022 i desember. 

Her finner du Utdanningsetatens reviderte plan og alle innsendte høringsinnspill, samt utredningene som ligger til grunn for tiltakene i planen. Spørsmål kan sendes til skolebehovsplanen@osloskolen.no.

  1. UDEs reviderte plan
  2. Oppsummering høringsinnspill med Utdanningsetatens kommentarer 
  3. KVU og KS1 i alfabetisk rekkefølge
  4. Alle høringsinnspill i alfabetisk rekkefølge