Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er Oslo kommunes plan for hvilke skoler som skal bygges og hvilken skole elevene i de ulike bydelen skal gå på. Nå er høringfristen utgått og Utdanningsetaten skal behandle alle mottatte høringsinspill.

Hva skjer fremover?

Skolebehovsplan 2022-2031 - høringsutkast (PDF 2,8MB)

Nå skal alle høringsinnspill behandles i Utdanningsetaten og deretter vil en ny revidert skolebehovsplan, sammen med høringsinnspillene sendes til byrådet for politisk behandling. Til slutt skal den reviderte versjonen til behandling i bystyret, før den vedtas som en del av budsjett for 2022. Dette blir offentliggjort i desember 2021. 

 

Har du spørsmål?

Utdanningsetaten vil gjerne hjelpe høringsinstansene med å få gjennomført høringen.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Andrea Rodriguez i avdeling for skoleanlegg dersom dere har spørsmål.

E-post: andrea.rodriguez@osloskolen.no.

Veien videre

Utdanningsetaten behandler innspillene og oversende endelig forslag for Skolebehovsplan 2022-2031 til politisk behandling.

Byrådet legger deretter fram sitt forslag til skolebehovsplan sammen med budsjettforslaget for 2022 i september 2021.

Skolebehovsplanen behandles sammen med budsjettet i desember 2021.

Skolebehovsplanen 2019-2028

Skolebehovsplanen for 2019-2028 (PDF) ble vedtatt av Bystyret i desember 2018. 

Har du spørsmål om skolebehovsplanen for 2019-2028 eller eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på postmottak@ude.oslo.kommune.no

Les mer om skoleutbygging i Oslo kommune.