Skolebehovsplanen

Høringen av Skolebehovsplanen 2022-2031 må utsettes til 19. mai

Høringen av Skolebehovsplanen 2022-2031, planlagt fra 14. april, må utsettes til 19. mai. Ny høringsfrist blir 01. september.

Koronapandemien har gjort samhandling og planlegging utfordrende, og det er i tillegg behov for å arbeide mer med framdriften på skoleprosjektene og det totale investeringsvolumet før utsendelse av høringen.

Utdanningsetaten beklager ulempen for de høringsinstansene som allerede har planlagt behandling av planen etter opprinnelig varslet høring og erkjenner at en høringsperiode som strekker seg over sommeren kan medføre utfordringer.

Utdanningsetaten vil gjerne hjelpe høringsinstansene med å få gjennomført høringen. Ta kontakt med Andrea Rodriguez i avdeling for skoleanlegg dersom dere har spørsmål til gjennomføringen av høringen.

Hva er en skolebehovsplan?

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer. Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen både på grunnskolen og i videregående skole. Ny skolebehovsplanen legges frem hvert annet år.

Budsjett 2021

Skolebehovsplanen 2021-2030 var planlagt sendt på høring 1. april 2020. På grunn av den utfordrende situasjonen som har rammet hele verden har Byråd for oppvekst og kunnskap foreslått for bystyret at skolebehovsplanen utsettes med ett år.

I forbindelse med budsjettet for 2021 ble det langt fram en omfattende og bredere redegjørelse om kapasitetssituasjonen, samt omtale av nye prosjekter og status for pågående prosjekter. Dette kan leses fra side 44 i budsjett for 2021.

Skolebehovsplanen 2019-2028

Skolebehovsplanen for 2019-2028 (PDF) ble vedtatt av Bystyret i desember 2018. 

Har du spørsmål om skolebehovsplanen for 2019-2028 eller eldre skolebehovsplaner kan du kontakte Utdanningsetaten på postmottak@ude.oslo.kommune.no

Les mer om skoleutbygging i Oslo kommune.