Skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen er Oslo kommunes plan for hvilke skoler som skal bygges og hvilken skole elevene i de ulike bydelen skal gå på. Nå er planen for 2022-2031 ute på høring.

Gi innspill til Skolebehovsplanen for 2022-2031  

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i Osloskolen, både utvidelser og rehabiliteringer. Planen skal sikre tilstrekkelig kvalitet, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen både på grunnskolen og i videregående skole.

Utdanningsetaten tilrettelegger for at alle kan medvirke ved å gi sin uttalelse. I forbindelse med årets plan er det utformet en leseveileder som blant annet inneholder eksempel på hvordan man kan legge opp en høringsprosess på skolen.

"Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i alle spørsmål som angår barnet." (FN barnekonvensjon. artikkel 12)

Vi oppfordrer alle skoler, innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre om å gi sin mening for at vi skal få så gode innspill som mulig før forslaget blir sendt til byrådet for politisk behandling.

Frist 

Fristen for å sende inn innspill er 1. september 2021.

Du kan sende innspill:

Merk e-posten med "Skolebehovsplan for 2022-2031".

Veileder

Se Veileder til skolebehovsplanen (PDF 0,4MB)

Har du spørsmål?

Utdanningsetaten vil gjerne hjelpe høringsinstansene med å få gjennomført høringen.

Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Andrea Rodriguez i avdeling for skoleanlegg dersom dere har spørsmål.

E-post: andrea.rodriguez@osloskolen.no.

Veien videre

Utdanningsetaten behandler innspillene og oversende endelig forslag for Skolebehovsplan 2022-2031 til politisk behandling.

Byrådet legger deretter fram sitt forslag til skolebehovsplan sammen med budsjettforslaget for 2022 i september 2021.

Skolebehovsplanen behandles sammen med budsjettet i desember 2021.

Skolebehovsplanen 2019-2028

Skolebehovsplanen for 2019-2028 (PDF) ble vedtatt av Bystyret i desember 2018. 

Har du spørsmål om skolebehovsplanen for 2019-2028 eller eldre skolebehovsplaner, kan du kontakte Utdanningsetaten på postmottak@ude.oslo.kommune.no

Les mer om skoleutbygging i Oslo kommune.