Til innhold

Skolebehovsplanen 2019–2028

Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan 2019-2028 er på høring fra 1. mars til 24. mai.

Høringsinnspill sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Utdanningsetaten utreder nye skoleutbyggingsprosjekter i konseptvalgutredninger (KVU) som kvalitetssikres (KS1) før prosjektene legges inn i Utdanningsetatens høringsutkast. Høringen varer fra 1. mars til 24. mai. Utdanningsetaten oppdaterer deretter sitt utkast til skolebehovsplan og sender endelig forslag til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap.

Byrådet legger fram sitt forslag til skolebehovsplan som del av budsjettforslaget for 2019, med sikte på bystyrebehandling i desember 2018.

I denne dokumentlisten ligger Utdanningsetatens høringsutkast. Senere vil vi også publisere Utdanningsetatens endelige forslag, høringsuttalelsene og Utdanningsetatens vurderinger av disse, samt utredningene og kvalitetssikringsrapportene som utgjør grunnlaget for forslagene.

Har du spørsmål angående eldre skolebehovsplaner kan du sende dette til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Behovsplan for idrett og friluftsliv er også på høring fra 1. mars til 26. april.

Skolebehovsplanen 2019–2028

1 treff

Aktive filtre

Filtrere / Sortere

Filtrere

Hopp til artikkelliste

Søk på navn