Til innhold
Skole og utdanning

Skolebehovsplanen 2019–2028

Byrådet la fram sitt forslag til skolebehovsplan som del av budsjettforslaget for 2019. Planen ble vedtatt av bystyret i desember 2018.

Byrådets forslag til skolebehovsplan 2019-2028 ble vedtatt av bystyret i desember 2019 med følgende to verbalvedtak: 

  • Byrådet bes så langt det lar seg gjøre sikre en permanent løsning ved Bryn skole. 
  • Bystyret ber byrådet sikre at paviljongene på Vollebekk skole kun blir stående til elevene ved Ruseløkka skole flytter inn i ny skole

I dokumentlisten ligger Utdanningsetatens høringsutkast, Utdanningsetatens endelige forslag, høringsuttalelser og Utdanningsetatens vurderinger av disse, samt utredningene og kvalitetssikringsrapportene som utgjør grunnlaget for forslaget. 

Utdanningsetaten utreder nye skoleutbyggingsprosjekter i konseptvalgutredninger (KVU) som kvalitetssikres (KS1) før prosjektene legges inn i Utdanningsetatens høringsutkast til skolebehovsplan. Høringen pågikk fra 1. mars til 24. mai. Utdanningsetaten har etter dette oppdatert sitt forslag og deretter sitt forslag til skolebehovsplan og sender deretter sitt endelig forslag til Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Byrådet legger deretter fram sitt forslag til skolebehovsplan sammen med budsjettforslaget for 2019.

Har du spørsmål angående eldre skolebehovsplaner kan du sende dette til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

118 treff

Aktive filtre

Filtrere / Sortere

Filtrere

Hopp til artikkelliste

Søk på navn


Andre dokumenter