Fagbrev som voksen

Slik tar du fagbrev som praksiskandidat

Hei! Vil du hjelpe til med å gjøre nettstedet enda bedre?

Vi ønsker å måle brukervennligheten på nettsidene. Alt du trenger å gjøre er å finne frem til informasjon på sidene. Testen er anonym og tar noen minutter.

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Koronasituasjonen har ført til endringer i fagopplæringa i Norge. Her har vi samlet relevant informasjon for deg som går i lære i Oslo.

Slik tar du fagbrev som praksiskandidat

Har du nok yrkeserfaring, kan du gå opp til fagprøve eller svenneprøve uten å ha gjennomført videregående opplæring eller å ha gått i lære. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat, må du ha jobbet i faget i fem år og du må bestå en skriftlig teoriprøve.

Dette må du ha for å melde deg opp

Bestått privatisteksamen

Du må ha bestått privatisteksamen i faget. Dette er en skriftlig eksamen på norsk. Du kan melde deg opp til privatisteksamen to perioder hvert år. Den første perioden er  15. januar til 1. februar og den andre er 25. august til 15. september.

Dokumentert arbeidserfaring

Du må ha jobbet i faget 25 prosent lenger enn vanlig læretid. Det betyr normalt sett at du må ha jobbet fulltid i fem år.

For enkelte fag, som rørleggerfaget og en rekke elektrofag, er kravet 5 år og 7 måneder. Dette er fordi disse fagene har lengre opplæringsløp. Se alle opplæringsløp for utdanningsprogrammene på vilbli.no.

Dersom du er i tvil om du har nok erfaring, kan du bruke skjema for utregning av praksistid til hjelp.

Arbeidserfaringen må være knyttet til kompetansemålene i læreplanen for faget ditt.

Det er også viktig at du kan det norske fagspråket i det faget du melder deg opp i, og at du har digital kompetanse slik det er beskrevet i grunnleggende ferdigheter i læreplanen.

Du må ha attest fra arbeidsgiver som dokumenterer arbeidsoppgaver, arbeidstid og hvor lenge du jobbet der. Det er strenge regler for hva attesten skal inneholde.

Hver enkelt attest må si:

 • hvor lenge du har jobbet, fra dato til dato
 • hvilken stillingsprosent du har hatt eller antall timer du har jobbet
 • hvilke arbeidsoppgaver du har hatt

Pass på at dine attester beskriver hva du har jobbet med. Vi kan kun godkjenne praksis som er relevant for faget ditt. Det vil si at dine arbeidsoppgaver helt eller delvis dekker kompetansemålene i læreplanen for faget ditt.

Om du har jobbet i prosentstillinger, er det viktig at du sørger for at arbeidsgiver har skrevet tydelig tidsrom (fra og til) for hver av disse prosentstillingene. Det gjør det mye lettere for oss å finne ut hvor mye tid du har jobbet deg opp.

Vurdering av realkompetanse

Du bør vurdere om du har behov for realkompetansevurdering. En slik vurdering kan gjøre at du får godskriving i kravet om fem års praksis. Etter at realkompetansevurderingen er gjennomført, vil du få et kompetansebevis fra Oslo voksenopplæring som forteller hvilke programfag og fellesfag du har fått godkjent.

Utdanning innen faget

Relevant videregående skole på Vg1- og Vg2-nivå kan godskrives som praksis.

 • Bestått fellesfag på Vg1 og Vg2 gir 6 måneder godskriving. 
 • Bestått programfag på Vg1 og Vg2 gir inntil 13 måneder godskriving.
 • Bestått YFF på Vg1 og Vg2 gir inntil 5 måneder godskriving. 
 • Høyere utdanning godkjennes kun for praksisperiodene under utdanning med inntil 3 måneder. 

Hva koster det?

Ved oppmelding til fag- eller svenneprøve må du betale en avgift.

 • Prøveavgiften er 951 kr første gangen. Dersom du trenger ny prøve, koster den 1 905 kr.
 • Oppmeldingsavgiften betaler du til kontonummer 1315 01 02558. 
 • Oppmeldingsavgiften blir ikke refundert.
   

Søknadsfrist

De fleste fag har ingen frist for oppmelding til fag- og svenneprøve. Unntaket er helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget som har oppmeldingsfrist 15. februar og 15. august hvert år.

Slik søker du

 1. 1Slik melder du deg opp

  Når du har nok praksistid og har bestått privatisteksamen i ditt fag, kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven eller svenneprøven.

  Meld deg opp til fag-og svenneprøve som praksiskandidat.

  Skriv tydelig. Vi tar kontakt med deg på det telefonnummeret, den e-postadressen og den postadressen du skriver opp her.

 2. 2Dokumentasjon som må legges ved oppmeldingen
  • Kvittering for betalt prøveavgift (kontonummer og sum på oppmeldingsskjemaet)
  • Attester fra arbeidsgivere. Last opp alle attester samlet i en fil.
  • Kompetansebevis for bestått teorieksamen
  • Er det gjennomført realkompteansevurdering, skal denne ligge ved.
  • Egenerklæringsskjema (i noen fag er det utarbeidet et egenvurderingsskjema som du må laste ned og fylle ut)
 3. 3Ettersending av dokumentasjon

  Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
  Postboks 6127 Etterstad
  0602 OSLO

 4. 4Vi går gjennom oppmeldingen din

  Du får brev fra oss dersom du ikke har nok praksis eller ikke har godkjent teori. Ta vare på brevet, det skal legges ved neste gang du melder deg opp.

 5. 5Vi videresender papirene til prøvenemnda

  Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda. Prøvenemnda kontakter deg og eventuelt bedriften cirka en måned før oppstart av fag-/svenneprøven. Det kan ta over 6 måneder fra du melder deg opp til prøven kan gjennomføres.

Klage

Om fag- og svenneprøven

Praksiskandidater gjennomfører vanligvis fagprøva i bedriften der de er ansatt. I noen få, store lærefag finnes det egne prøvestasjoner. Disse prøvestasjonene driftes av bransjen selv og ikke Oslo kommune.

Ta kontakt med fagkonsulenten eller veilederen for faget du ønsker å avlegge prøve i hvis du har noen spørsmål.

Kontaktinformasjon

Administrasjon og prosjekter

Sentralbord til avdeling for fagopplæring

Telefon: 23 05 10 07 (08:00 - 15:35)
E-post:

Avdelingsdirektør

Anita Tjelta
E-post:

Seksjonssjef for veilederseksjonen

Jan Tvedt
Mobil: 916 53 391
E-post:

Kursansvarlig

Thomas Nordli Andersen
Mobil: 916 58 852
E-post:

Veileder

Mari Snekkevåg Flyen
Mobil: 960 91 868
E-post:

Seksjonssjef for prøve- og kontraktsadministrasjon

Marianne Waage
Mobil: 412 90 390
E-post:

Økonomikoordinator – tilskudd

Long Le
Mobil: 916 58 851
E-post: