Til innhold

Slik beregnes eiendomsskatten

Eiendomsskatten beregnes ut fra verdien på eiendommen. Verdien avhenger av hva eiendommen brukes til.

Bolig og fritidsbolig

Boliger med boligverdi fra Skatteetaten

  1. Kommunen starter med boligverdien fra Skatteetaten. Eiendomsskattegrunnlaget er 80 prosent av denne summen.

  2. Så trekkes bunnfradraget fra eiendomsskattegrunnlaget. Bunnfradraget er på inntil 4,6 millioner kroner og gjelder kun for boliger og fritidsboliger.

  3. Dersom det er et beløp tilbake etter at bunnfradraget er trukket fra, er det grunnlag for å betale eiendomsskatt. Skattesats for eiendomsskatten er tre promille av dette beløpet. 

Regneeksempel for bolig med boligverdi fra Skatteetaten

Boliger og fritidsboliger som er kommunalt taksert

Boliger som ikke har boligverdi fra Skatteetaten, og fritidsboliger, får vedtatt en eiendomsskattetakst for eiendommen. Eiendomsskattetaksten brukes som grunnlag for å beregne eiendomsskatten.

Regneeksempel for bolig eller fritidsbolig med eiendomsskattetakst

Les mer om taksering

Bunnfradrag for boligenheter

Bystyret har vedtatt at boliger og fritidsboliger får ett bunnfradrag på inntil 4,6 millioner kroner i 2018. Boliger med flere boligenheter som oppfyller kravene til selvstendig boligenhet, kan få ekstra bunnfradrag. Bunnfradraget kan ikke overstige den enkelte boligenhetens andel av eiendommens verdi. For å beregne verdien av den enkelte boligenheten med tilhørende bunnfradrag, må kommunen få informasjon om den enkelte boligenhets andel av det totale arealet.

Regneeksempel for en bolig med flere boenheter

Selvstendig boligenhet med krav på bunnfradrag

Hva som regnes som selvstendstendig boenhet med krav på bunnfradrag er angitt i Forskrift om eiendomsskatt for Oslo 2018, § 4

Vær oppmerksom på at selv om du kan få ekstra bunnfradrag for boligenheten, blir det ikke en godkjent boenhet etter plan- og bygningsloven, eller registrert i Eiendomsregisteret (matrikkelen).

Må du gjøre fysiske endringer på bygningen, er det søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Lese mer om søknadsplikt  etter plan- og bygningsloven.

Næringseiendom og ubebygde tomter

  1. Kommunen starter med eiendomsskattegrunnlaget etter egen taksering.
  2. Eiendomsskatten er tre promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendom som ikke er bolig eller fritidsbolig med selvstendig boenhet gis ikke bunnfradrag og har en skattesats på tre promille i 2018.

Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring) er det fastsatt egen verdi på de to delene av eiendommen.

Regneeksempler for næringseiendom og ubebygde tomter

For næringseiendom hvor det er festeforhold er eiendomsskatten fordelt forholdmessig mellom fester og bortfester i henhold til Retningslinjer for taksering av næringseiendom, verk og bruk (PDF). Dette finner du nærmere forklart på eiendomsskatteseddelen din.

Relevante lenker