Klage på eiendomsskatten

Eiendomsskatteseddelen viser hvordan eiendomsskatten din er beregnet. Hvis du mener den er feil, kan du klage.

Mener du boligverdien er feil?

Vi bruker boligverdien oppgitt i skattemeldingen din fra 2020 for å beregne eiendomsskatten for 2022.

Hvis du mener boligverdien i skattemeldingen er feil, send endringsmelding til Skatteetaten.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du endrer på boligverdien hos Skatteetaten. Hvis Skatteetaten endrer boligverdien, får vi melding om dette og retter eiendomsskatten.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

 • Du kan klage til kommunen på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt.
 • Hvis kommunen har rettet eiendomsskatten i løpet av året, får du en ny eiendomsskatteseddel. Du kan også klage på de endringene som vi har gjort.
 • Du kan klage over grunnlaget for eiendomsskatten for tidligere år, men ikke samme forhold som du har klaget over tidligere.

Slik sender du klagen

Klagen må være skriftlig.

Du kan sende klagen via Min side.

Logg inn på Min side

  Hvis du ikke kan sende klagen via Min side, kan du sende den per post til Eiendomsskattekontoret, Innkrevingsetaten, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo.

  Dette må du skrive i klagen:

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen)
  • hvilken endring du ønsker
  • hvis du klager etter fristen, må du begrunne hvorfor du klager for sent

  I klagen bør du også skrive hva som er feil i eiendomsskatten og hvorfor.

  Frist for å klage til kommunen

  • Du kan klage på den årlige utskrivningen innen 11. april.
  • Hvis eiendomsskatten blir rettet i etterkant, kan du klage på det som er endret. Fristen er 6 uker etter at du har fått ny eiendomsskatteseddel.

  Klager du etter fristen, er det et vilkår at du eller fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Du må begrunne hvorfor du sender klagen etter fristen.

  Klagen kan bli avvist fordi du har klaget for sent.

  Etter at du har sendt klage

  Når Eiendomsskattekontoret mottar klagen, vurderer vi om opplysningene i klagen gjør at vi kan rette eiendomsskatten uten klagebehandling. Hvis vi ikke kan rette, forbereder Eiendomsskattekontoret klagen for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

  Vi behandler klager fortløpende. Hvis det tar tid å behandle klagen, sender vi et foreløpig svar med informasjon om behandlingstid.

  Du får beskjed når klagen er behandlet.

  Du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn en klage

  Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye.

  Kan du ikke betale?

  Hvis du ikke kan betale, kan du søke om betalingsutsettelse på hele eller deler av fakturaen. Du betaler forsinkelsesrenter til hele kravet er betalt.

  I noen tilfeller kan du få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt.

  Les mer om faktura, betalingsvansker og ettergivelse.

  Relevante lenker