Klage på eiendomsskatten

Eiendomsskatt for 2021

Eiendomsskatteseddelen sendes ut fra 17. til 28. februar. Første faktura kommer i begynnelsen av mars, cirka to uker før forfall. Forfall er 25. mars. Bor du i borettslag? Kontakt styret i borettslaget ditt for spørsmål om din andel.

Eiendomsskatteseddelen viser hvordan eiendomsskatten din er beregnet. Hvis du mener at skatten er feil, kan du klage.

Mener du boligverdien er feil?

Hvis du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen. Dette gjør du ved å sende en endringsmelding til Skatteetaten. Husk at vi bruker boligverdien fra 2019 for å beregne eiendomsskatten for 2021.

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Endrer Skatteetaten boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

Mener du taksten eller utskrevet eiendomsskatt er feil?

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen.

Klagen må være skriftlig og inneholde

 • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen)
 • hvilken endring du ønsker

Klagen bør også inneholde hva som er feil i eiendomsskatten for eiendommen og hvorfor.

Slik sender du klagen

Klagen sender du via kontaktskjemaet. Logg inn og velg kategorien Eiendomsskatt.

Kontaktskjema for klage

  Frist for å klage til kommunen

  Fristen for å klage er innen seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din ble sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt er senest 11. april.

  Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn en klage.

  Reglene i forvaltningsloven og eiendomsskatteloven gjelder for saksbehandlingen.

  Klage etter fristen

  Fristen for å klage er 11. april. Du kan sende inn klage etter fristen, men den kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Informasjon i klagen kan føre til at kommunen retter utskrevet eiendomsskatt, selv om klagen blir avvist. 

  Reglene i forvaltningsloven og eiendomsskatteloven gjelder for saksbehandlingen.

  Klagen må være skriftlig og inneholde

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen). 
  • hvilken endring du ønsker.
  • begrunnelse på hvorfor du sender klagen etter fristen.

  Klagen bør også inneholde hva som er feil i eiendomsskatten for eiendommen og hvorfor.

  Slik sender du klagen

  Klagen sender du via kontaktskjemaet. Logg inn og velg kategorien Eiendomsskatt.

  Kontaktskjema for klage

  Har du betalingsvansker?

  Du kan søke om betalingsutsettelse på fakturaen i inntil tre måneder, eller ta kontakt med Innkrevingsetaten, Avdeling for kommunale avgifter, for å finne andre løsninger.

  Les mer om faktura, forfallsdatoer, betalingsvansker og ettergivelse.

  Relevante lenker