Til innhold
Eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatten

Fristen for å klage på eiendomsskatten for 2019 var 11. april 2019. Har du mottatt et vedtak med en annen klagefrist, er det denne fristen som gjelder.

Klage etter fristen

Klager innsendt etter 11. april kan bli avvist. Etter fristen er det et vilkår at klageren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Oppfyller du vilkårene for å klage etter fristen, må du sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret.

Klagen må inneholde

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen) 
  • det som er feil i eiendomsskatten for eiendommen

Klage på boligverdien

Hvis du mener boligverdien fra Skatteetaten er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen. Dette gjør du ved å sende en endringsmelding til skatteetaten

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du klager på boligverdien. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten.

Har du betalingsvansker?

Du kan søke om betalingsutsettelse på fakturaen i inntil tre måneder, eller ta kontakt med Kemnerkontoret, Avdeling for kommunale avgifter, for å finne andre løsninger.

Les mer om faktura, forfallsdatoer, betalingsvansker og ettergivelse.

Relevante lenker