Nye fallunderlag

Vi ønsker å jobbe sammen med leverandørmarkedet for å utvikle helsefremmende, miljøvennlige og driftssikre fallunderlag.

Hvorfor trenger vi dette?

Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag på lekeplasser, som gress-, kunstgress-, sand-, og barkunderlag. Lavere driftskostnader, økt sikkerhet og økt tilgjengelighet for alle brukergrupper har ført til at dekker i plasstøpt gummi gradvis har tatt over. Dette er i dag den dominerende løsningen.

Plasstøpt gummi svarer på kravene til god drift og universell utforming, men ikke like godt til bærekraft og miljøet.

Oslobygg, Bymiljøetaten i Oslo og Bymiljøetaten i Bergen ønsker bedre løsninger velkommen, og bidrar med 10 millioner som en del av utviklingskostnadene til nye fallunderlag.

Gjennomføringen av prosjektet

Vi skal gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse, der opptil fem konsortier med ulike leverandører vil få støtte til design- og konseptutvikling, og videre fram til testing av fallunderlag. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet, og ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
Før anskaffelsen vil vi gå i dialog med markedet og fagmiljøer, for å diskutere behovet og mulige løsninger. Det ble gjennomført en dialogkonferanse den 1. november. Se opptaket av dialogkonferansen, samt dialognotatet, nederst på siden.

Er du interessert i å bli med på dialogen? Ta kontakt med oss.

Vi gjennomfører for tiden en-til-en-møter med leverandørene, og vil etter dette starte med utformingen av konkurransegrunnlaget. Vi inviterer alle til å komme med innspill til oss i utviklingen av nye fallunderlag.

Følg også med på nettsiden til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) for løpende info om markedsdialogen og den påfølgende konkurransen.

Samarbeidspartnere

Oslobygg KF er prosjekteier og samarbeider i dette prosjektet med både Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Prosjektperiode

Oktober 2022 – september 2026.

Følg Oslobygg

Følg Oslobygg på Facebook

Video fra dialogkonferansen

Kontakt

Kontaktperson
Kristine Bekkelund, prosjektleder og rådgiver i bærekraft og innovasjon i Oslobygg KF
Telefon