Sammen for bedre overvannhåndtering på Grefsen og Kjelsås

Hvordan kan kommunen og innbyggerne samarbeide for å håndtere overvann på overflaten? Oslo kommune har startet et prosjekt for å finne ut av det.

Bakgrunn

Når det regner mye, leder avløpsrør fra Grefsen og Kjelsås regnvann sammen med urenset kloakk ut i Akerselva. Dette forurenser elva. Enkelte beboere i området har også meldt fra om oversvømmelse av kjellere på egen eiendom.

Kommunen ønsker å redusere disse ulempene mest mulig. Derfor har vi iverksatt noen tiltak, som å legge nye rørledninger for bedre transport av regnvann, såkalt overvann, men vi ønsker å gjøre mer i samarbeid med innbyggerne som rammes.

I utgangspunktet har alle huseiere ansvar for å håndtere nedbøren på en god måte på egen tomt. I praksis kan det være utfordrende med økt fortetting (mer tette flater) på egen eller naboens eiendom og oftere intens nedbør som følge av klimaendringer, men det finnes mange muligheter.

Vann- og avløpsetaten (VAV) vil nå prøve å finne ut hvordan viljen til samarbeid er for å bedre overvannshåndteringen lokalt, slik at vi sammen finner de beste løsningene for å klimatilpasse byen vår, samtidig som elva blir renere.

Vi ønsker din tilbakemelding

Oslo kommune er interessert i tilbakemelding på hva du synes om denne måten å håndtere nedbøren på. Bruk av private eiendommer avhenger av at eierne er interessert i å bidra for eget og felleskapets beste.

Slik kan overvann håndteres lokalt

Vann- og avløpsetaten er involvert i flere forskningsprosjekter for å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake nær der det faller. Dette kalles lokal overvannsdisponering (LOD).

LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør. Det kan bidra til å skape et frodig nabolag, hindre oversvømmelser på egen eiendom og samtidig spare samfunnet for kostnader. De aktuelle tiltakene er:

I flere byer i Danmark og Sverige brukes hager og parker til å håndtere nedbøren. Det er også en aktuell måte å håndtere overvann i Oslo. LOD-løsningene er ofte betydelig billigere enn å legge overvannsrør i bakken.

Eksempler på Grefsen

Utvalgte husstander på Grefsenplatået, som har avrenning til Akerselva, etablerte våren 2019 LOD-tiltak på egen eiendom i samarbeid med Vann- og avløpsetaten. På bildekarusellen over kan du se noen av dem.

Tiltakene er demonstrasjonsanlegg som kan besøkes:

  • Regnbed: Grefsenveien 105, Nordlysveien 39, Gamle Kjelsås vei 25 og 34
  • Grønt tak: Siriusveien 6
  • Permeabel belegningsstein: Grefsenveien 96, Kjelsåsveien 88

Kontaktinformasjon

Bent Braskerud

kart som viser hvilket område Grefes og Kjelsås som fær spørreundersøkelse på SMS
kart som viser hvilket område Grefes og Kjelsås som fær spørreundersøkelse på SMS. Bilde: Oslo kommune