Prosjekter

Sammen om bedre overvannhåndtering Grefsen-Kjelsås!

Hva

Vann- og avløpsetaten er involvert i flere forskningsprosjekter hvor vi prøver å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake nær der det faller, noe som kalles lokal overvannsdisponering (LOD). LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør.

De aktuelle tiltakene er:

  • frakoble taknedløp ved å sende vannet ut på plen
  • ettermontere grønne, vegetasjonsdekkede tak
  • anlegge regnbed, som er en type blomsterbed
  • bruke permeable overflater fremfor asfalt
  • regnvannstønner for oppsamling av vann for vanning.

Disse kan du lese mer om disse i ulike faktaark her.  

Hvorfor

Når det regner mye leder avløpsrøra fra Grefsen-Kjelsås regnvann sammen med urenset kloakk ut i Akerselva. Oslo kommune ønsker å redusere dette mest mulig, og har derfor allerede iverksatt noen tiltak, som å legge nye rør (ledninger) for transport av regnvann (overvann). LOD-tiltakene kan bidra til å skape et frodig nabolag, hindre oversvømmelser på egen eiendom og samtidig spare samfunnet for kostnader. LOD-løsningene er ofte billigere enn å legge overvannsrør i bakken. Samfunnet kan spare mer enn 50% av kostnadene.

I flere byer i Danmark og Sverige brukes hager og parker til å håndtere nedbøren. Det er også en aktuell måte å håndtere overvann i Oslo. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten har derfor startet et prosjekt der målet er å finne ut: Hvordan kan Vann- og avløpsetaten og innbyggerne samarbeide for å håndtere overvann på overflaten?

Hvem

Utvalgte husstander på Grefsen-Kjelsås som har avrenning til Akerselva, får mulighet til å få et sponset LOD-tiltak på sin eiendom. Deltakerne må fylle inn et budskjema der de oppgir hvor stor andel av kostnadene de ønsker å bidra med selv. Det kan være fra 0% til 100%. Dette unike tilbudet kan vi gi fordi dette er et forskningsprosjekt. Det er ikke sikkert kommunen vil kunne sponse slike løsninger i framtida.

Alle beboere på Grefsen–Kjelsås vil få en spørreundersøkelse der Vann- og avløpsetaten i samarbeid vil prøve å finne ut hvordan viljen til samarbeid for å bedre overvannshåndteringen lokalt. Gruppen som får tilbud om LOD-tiltak først, de øvrige senere i sommer. Vi håper så mange som mulig vil delta slik at vi som by finner de beste løsningene for å klimatilpasse byen vår, samtidig som elva blir renere.

Deltagelse i spørreundersøkelse og budrunden er frivillig. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Data blir kun brukt i sammenheng med forskning fra forskningspartnerne i Vann- og avløpsetaten og Norsk institutt for vannforsking (NIVA). Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2019. Datamaterialet skal da anonymiseres.

Kart som viser det aktuelle området

Kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 

Sajeela Azhar:

Bent Braskerud: 

Lenker og dokumentasjon

Vann- og avløpsetaten samarbeider med disse forskningsprosjektene: 

Du kan også lese mer om å bruke overvann som en ressurs i denne faktaarkserien fra Oslo kommune.