Til innhold
Sentrale råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kontakt

Telefon

920 85 567

E-post

Postadresse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Om oss

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser.

Møteplan 2020

Det skal oppnevnes nytt råd. Det er derfor ikke avtalt møter for 2020. Spørsmål kan rettes til rådssekretær Bente Arnesen. E-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no


Bente Arnesen

Rådssekretær

Telefon: 920 85 567

E-post: