Til innhold

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontakt

Telefon

23 46 14 69

E-post

Postadresse

Rådet for funksjonshemmede, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser.

Møteplan 2018

Her kan du se møteplan for 2018.

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Bente Arnesen kontaktes på forhånd. E-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no

Bente Arnesen

Rådssekretær

Telefon: 920 85 567

E-post: