Til innhold
Sentrale råd

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontakt

Telefon

920 85 567

E-post

Postadresse

Rådet for funksjonshemmede, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser.

Møteplan 2019

Det skal oppnevnes nytt råd i løpet av høsten, det er derfor ikke avtalt møter for høsten.  Spørsmål kan rettes til rådssekretær Bente Arnesen. E-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no


Bente Arnesen

Rådssekretær

Telefon: 920 85 567

E-post: