Til innhold

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontakt

Telefon

23 46 14 69

E-post

Postadresse

Rådet for funksjonshemmede, Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Olav Vs gt. 4, 0161 OSLO