Til innhold
Bystyret

Bystyrets utvalg

Utvalgene behandler politiske saker og avgir sin innstilling til Oslo bystyret. De fører også tilsyn og kontroll. Finn medlemmer, møter og saker, og se hvordan du kan påvirke.

Finn møter og saker

De fleste møtene i bystyrets utvalg er åpne for publikum.

Er du opptatt av en politisk sak?

Du kan sende et innbyggerforslag, møte et utvalg eller skrive til et utvalg.