Til innhold

Beredskapsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Besøksadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Beredskapsetaten

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat for Oslo kommune, innen beredskapsfagfeltet.

Vårt formål er å sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder å rådgi, veilede og føre tilsyn med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid.

Generelle henvendelser til etaten sendes til postmottak@ber.oslo.kommune.no.


Etatsdirektør og beredskapssjef

Ann Kristin Brunborg

Stab

Stabskoordinator

Ivar Wiig

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Avdelingssjef

Sverre Bakkeli

Avdeling for strategi og utvikling

Avdelingssjef

Osman Ibrahim

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 096.

Faktura til Oslo kommune.