Til innhold

Beredskapsetaten

Kontakt

Telefon

02180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Besøksadresse

Grensen 13, 0159 OSLO

Om Beredskapsetaten

Beredskapsetaten er en strategisk stabsetat for Oslo kommune, innen beredskapsfagfeltet.

Vårt formål er å sørge for at kommunens beredskapsmessige plikter i krig og fred blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, herunder å rådgi, veilede og føre tilsyn med etatenes og bydelenes beredskapsarbeid.

Generelle henvendelser til etaten sendes til postmottak@ber.oslo.kommune.no.

 

Etatsdirektør og beredskapssjef

Ann Kristin Brunborg

Telefon: 23 43 02 60

Stab

Administrasjonskonsulent

Sofie Perlis

Telefon: 23 43 02 51

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Avdelingssjef

Sverre Bakkeli

Telefon: 23 43 02 53

Avdeling for strategi og utvikling

Avdelingssjef

Osman Ibrahim

Telefon: 23 43 02 58

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsrådgiver

Kathrine Sæverud Hauge

Telefon: 23 43 02 56

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsrådgiver

Geir Ringberg

Telefon: 23 43 02 55

Avdeling for strategi og utvikling

Beredskapsrådgiver

Monica J. Steen

Telefon: 23 43 02 57

Avdeling for strategi og utvikling

Beredskapsrådgiver

Helena Arnesen

Telefon: 23 43 02 59

Avdeling for strategi og utvikling

Beredskapsrådgiver IKT/Informasjonssikkerhet

Eirik Bærulfsen

Telefon: 23 43 02 52

Avdeling for strategi og utvikling

Beredskapsrådgiver

Jan Egil Bäckmark

Avdeling for strategi og utvikling

Beredskapsrådgiver

Willy Olsen

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 820 096