Til innhold

Eiendomsregisteret

Norges offisielle register for eiendommer, bygninger og adresser kalles matrikkelen. Registeret er et av de tre basisregistrene, sammen med Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Hva slags opplysninger ligger i matrikkelen?

  • Eiendom: Gårds- og bruksnummer, areal, eiendomsgrenser med mer. 
  • Bygning: Bygningstype, antall etasjer, areal per etasje, antall bruksenheter (boenhet), areal per bruksenhet, antall rom per bruksenhet med mer. Matrikkelen bruker bruksenhet som begrep for boenhet.
    Denne videoen fra Kartverket forteller om bruksenhetsnummer.
  • Adresse: Adresse bestående av gatenavn, adressenummer og eventuelt tilhørende bokstav, samt informasjon om hvilke kretser (skolekrets, valgkrets, bydel etc.) adressen faller innunder

Hvordan kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på www.seeiendom.no. Ikke alle opplysningene i matrikkelen er offentlig tilgjengelige. Dersom du eier en eiendom kan du kreve innsyn i alle opplysninger som er registrert om din eiendom. Finn opplysningene som er registrert på din eiendom i saksinnsyn.

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i matrikkelen. Da må du dokumentere at opplysningene i matrikkelen er feil.

For å kreve retting må du sende inn vårt kontaktskjema. Merk meldingen med «Krav om retting av matrikkelen».

Registrering av bruksareal i matrikkelen

Opplysninger om bruksareal (BRA) i boenheter og bygninger er en del av grunnlaget for å fastsette verdien av eiendommer. For en del bygg er det ikke registrert bruksareal i matrikkelen. I forbindelse med innføring av eiendomsskatt registrerer vi opplysninger om disse byggene fortløpende. Registreringen skjer på bakgrunn av godkjente byggesaker på eiendommen.

Bruksarealet blir også brukt til å beregne vann- og avløpsgebyr. Registreringen kan derfor føre til endret gebyr.

Merk at opplysninger som meldes inn om boligenheter til Kemnerkontoret ikke vil automatisk bli meldt inn i eiendomsregisteret. Les mer om taksering i forbindelse med eiendomsskatt.

Registrere flere bruksenheter/ boenheter 

Les om hvordan du kan å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

Eiendomsskatt og boenheter

Det at en selvstendig boligenhet oppfyller kravene for å få ekstra bunnfradrag for eiendomsskatt betyr ikke at den oppfyller kravene til boenhet etter plan- og bygningsloven. Les mer om eiendomsskatt, bunnfradrag, boligenheter og arealfordeling.

Lurer du på noe om eiendomsopplysningene dine? 

Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten om eiendomsspørsmål