Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Elisabeth Ulstein, institusjonssjef

Telefon

22 78 73 70

E-post

Besøksadresse

Ragnhild Schibbyes vei 46, 0968 OSLO

Vestli rehabiliteringssenter

Et tilbud til brukere som ønsker et rusfritt botilbud og tilrettelagt oppfølging som forberedelse til utflytting i egen bolig. Institusjonen er primært rettet mot brukere som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB).

Målgruppe

  • voksne menn, kvinner og par
  • brukere av alkohol eller medikamenter
  • ønske om å bli rusfri
  • du er selvhjulpen, med god psykisk fungering

Eventuell rusmiddelbruk kontrolleres med urinprøver, alkometer og kliniske vurderinger. Ved rusmiddelbruk kan du bli bortvist eller skjermet på egen boenhet. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til utskrivning.

Tilbud

  • inntil ett års botid
  • 32 døgnplasser
  • døgnbemannet
  • en halvdagsplass med systematisk oppfølging, oppfølging for resten av plassene kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
  • du handler og lager mat selv
  • ansatte med sosialfaglig kompetanse