Til innhold

Thereses hus

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kontakt

Kontaktperson

Gun Hansen, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 30

E-post

Postadresse

Thereses gate 49, 0354 OSLO

Besøksadresse

Thereses gate 49, 0354 OSLO

Thereses hus

Et midlertidig botilbud til voksne kvinner i aktiv rus. Vi tilbyr akutt overnatting.

Målgruppe

 • voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved vanlige krisesentre på grunn av omfattende rusmiddelbruk
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe praktisk bistand

Tilbud

 • akuttplasse, inntil 14 dager
 • 12 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie
 • frokostservering
 • sosialfaglig kompetanse
 • ikke mulighet for oppfølging etter utflytting

Pris

Egenandelen er:

 • 4643 kroner per måned