Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Gun Hansen, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 30

E-post

Postadresse

Thereses gate 49, 0354 OSLO

Besøksadresse

Thereses gate 49, 0354 OSLO

Thereses hus

Et midlertidig botilbud til voksne kvinner i aktiv rus. Vi tilbyr akutt overnatting.

Målgruppe

 • voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved vanlige krisesentre på grunn av omfattende rusmiddelbruk
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe praktisk bistand

Tilbud

 • akuttplasse, inntil 14 dager
 • 12 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie
 • frokostservering
 • sosialfaglig kompetanse
 • ikke mulighet for oppfølging etter utflytting