Til innhold
Rusinstitusjoner

Kontakt

Kontaktperson

Laila Solum, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 50

E-post

Postadresse

Postboks 205, Homansbyen, 0323 OSLO

Besøksadresse

Grønnegata 19, 0350 OSLO

Lassonløkken rehabiliteringssenter

Et tilbud til menn med rusavhengighet og alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet er rettet mot deg som trenger oppfølging og bistand for å få kontroll over rusmiddelbruket, samt ønsker å utvikle nødvendige ferdigheter for å mestre en livssituasjon i egnet bolig.

Målgruppe

 • voksne menn
 • rusmisbrukere med samtidig alvorlig psykisk lidelse som schizofreni, affektiv sinnslidelse eller alvorlig personlighetsforstyrrelse
 • brukere med lite utagering og stor grad av sårbarhet
 • brukere av opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter, cannabis eller alkohol
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv eller trenger noe hjelp
 • brukere må ha behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten (DPS)

Tilbud

 • inntil to års bodtid
 • 10 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • medikamenthåndtering i samarbeid med DPS
 • frokost og noe annen servering, men du handler og lager egen mat
 • oppfølging etter utflytting kan vurderes etter behov og for en begrenset periode
 • helsepersonell med spisskompetanse i psykiatri og sosialfaglig kompetanse
 • bygningen er HC-tilpasset