Kontakt

Kontaktperson

Gun Hansen, institusjonssjef

Telefon

23 42 76 30

E-post

Thereses hus

Vi tilbyr akuttopphold for kvinner i aktiv rus uten fast eller midlertidig bosted. Under oppholdet får du helse- og sosialfaglig hjelp, med fokus på stabilisering. Vi kan sette deg i kontakt med andre relevante helse- og sosialfaglige tiltak som passer deg og din livssituasjon.

Voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved ordinære krisesentre på grunn av bruk av rusmidler, kan få direkte inntak uten å måtte henvende seg til Sosial og ambulant akutttjeneste eller bydel.

Målgruppe

 • voldsutsatte kvinner som ikke får tilbud ved vanlige krisesentre på grunn av omfattende rusmiddelbruk
 • brukere av alkohol, opiater, sentralstimulerende stoffer, medikamenter eller cannabis
 • daglig eller periodevis rusmiddelbruk
 • ønske om å få et mer kontrollert rusmiddelbruk eller rusreduksjon
 • du klarer deg selv i hverdagen eller har behov for noe praktisk bistand

Tilbud

 • Oppholdstiden skal som hovedregel være begrenset til 1-3 døgn, men senterets individfokuserte tilnærming har fokus på tilpassede løsninger for den enkelte.
 • 12 døgnplasser
 • døgnbemannet
 • feltpleie
 • frokostservering
 • sosialfaglig kompetanse
 • ikke mulighet for oppfølging etter utflytting