Til innhold
Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Søk hjemmesykepleie

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Finn søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Har du allerede hjemmesykepleie?

Kontakt hjemmetjenesten i din bydel

Akutt hjemmesykepleie

Kontakt sosial og ambulant akuttjeneste

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)

Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden.

Kontakt søknadskontoret

Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel

Fritt brukervalg

Slik bytter du leverandør av hjemmetjenester

Kvalitetsrapporter

Her finner du kvalitetsrapporter for hjemmetjenester