Til innhold

Søk om TT-kort

TT-kort er et tilbud til deg som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Mistet kort og tilleggsreiser.

 

Hva får du?

Tjenesten gir deg et bestemt antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil.

Antall reiser er i 2017 satt til:

 • 150 reiser for brukere mellom 6 og 67 år, samt blinde, svaksynte eller spesialbilbrukere
 • 70 reiser for øvrige brukere over 67 år

I tillegg kan det søkes om følgende:

 • Tilrettelegging med spesialbil.
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe.
 • Fast transport til spesialbarnehage, aktivitetsskole, videregående skole, varig tilrettelagt arbeid, dagsenter, avlastning.
 • Bruke TT-kortet til fritidsreiser til Akershus ved sterke sosial- eller helsemessige grunner. Dette innvilges kun i spesielle tilfeller.

Du må skrive hva du søker om i søknadsskjemaet. Hvis du allerede har TT-kort, men søker om endringer, krysser du av for "endret reiserett og/eller tilrettelegging" i søknadsskjemaet.

Krav til søker

For å søke om TT-kort må du oppfylle alle kravene under:

 • Du er ute av stand til å benytte T-bane, trikk eller buss på egenhånd, eller ta deg frem til holdeplass.
 • Du har en nedsatt funksjonsevne som antas å vare lenger enn 2 år.
 • Du er 6 år eller eldre. Barn under 6 år kan innvilges reiserett til spesialbarnehage eller avlastning med TT.
 • Du er folkeregistrert i Oslo.

Du må legge ved legeerklæring med søknaden din. Her kan du laste ned skjema for legeerklæring. 

Du må sende portrettfoto som tydelig viser ansiktet ditt. Dette er ikke et krav for å søke, men et krav for å få tilsendt TT-kort. Foto kan sendes per post sammen med søknaden, eller per e-post til din bydel. 

Forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, 2015, regulerer TT-tjenesten.

Hva koster det?

Du betaler en egenandel for hver reise med TT-kort.

Søknadsfrist

Søknader om TT-kort behandles fortløpende.

Slik søker du om TT-kort

 • 1Søknaden må inneholde
  • Signert søknad om TT-kort.
  • Utfylt legeerklæring for TT-kort.
  • For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier.
  • Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten.
  • Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved.
  • Dersom du søker faste reiser kreves dokumentasjon fra spesialbarnehage / AKS / skole / avlastning / dagtilbud / arbeidsgiver / universitet. Du må dokumentere hvilke dager du er i fast aktivitet og adresse du skal transporteres til.
  • Dersom du søker faste reiser til arbeid eller utdanning kreves dokumentasjon på at reisen ikke dekkes av den statlige ordningen med arbeids- og utdanningsreiser.
  • Portrettfoto som tydelig viser ansiktet ditt. Dette er ikke et krav for å søke, men et krav for å få tilsendt TT-kort. Foto kan sendes per post sammen med søknaden, eller per e-post til din bydel. 
 • 2Last ned søknadsskjema og legeerklæring

  Søknadsskjema og mottaker for din bydel

  Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Hva skjer videre?

Normalt vil du få svar på søknaden i løpet av 4 uker. Når du søker TT-kort vurderer bydelen hvilken tilrettelegging du trenger. Godkjenning som TT-bruker gis vanligvis for to år av gangen. Hvis funksjonshemmingen er varig, kan det også gis godkjenning for lengre perioder.

Klage

Klage på vedtak må gjøres innen 3 uker fra vedtaket er eller burde vært mottatt. Klagen må signeres og sendes bydelen som har behandlet søknaden. Klagen må inneholde hva du klager på og en begrunnelse for klagen.

Det er klageadgang på følgende avgjørelser:

 • Innvilgelse eller avslag på TT-kort
 • Avslag på godkjenning som blind/sterkt svaksynt TT-bruker
 • Tilrettelegging med spesialbil for rullestolbrukere
 • Tilrettelegging med fast sjåførgruppe for sårbare brukere
 • Vilkår om pålagt ledsager i vedtak om TT-kort
 • Innvilgelse eller avslag på tilleggsreiser
 • Avslag på faste reiser
 • Vedtak om tilbakekall av reiserett med TT