Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2022

Programmet skal bidra til langsiktig styrking av Oslo kommunes folkehelsearbeid.

Bildet viser to gutter arm i armProgram for folkehelsearbeid 2017-2022

Les brosjyre:

Som programfylke har Oslo fått tildelt 45,5 mill. kr fordelt på seks år. Midlene er tildelt seks prosjekter som involverer totalt åtte bydeler og Utdanningsetaten

Programmet skal bidra til å gjøre psykisk helse til en del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. I arbeidet legger vi vekt på å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Barn og unge

Prosjektene inneholder flere tiltak som retter seg mot barn og unge i alle aldre. Prosjektene i bydelene Stovner, Sagene og St. Hanshaugen er organisert i et eget delprogram og har kompetanseheving innen psykisk helse for barn, unge og ansatte som formål. Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 var førende i valg av prosjekter. 

Flere forsknings- og kompetansemiljøer er involvert i programmet, og skal sikre gode evalueringer av tiltakene. Program for folkehelsearbeid i Oslo har som mål å utvikle gode, bærekraftige og universelle modeller for systematisk folkehelsearbeid på tvers av sektorer.

Programmet eies av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Helseetaten har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med programmet i tett samarbeid med byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Les mer om den nasjonale satsingen hos Helsedirektoratet

Kontakt

Ta kontakt med programkoordinator Martine Post for mer informasjon om programmet. 
E-post: martine.post@hel.oslo.kommune.no

Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2022
ProsjektVirksomhetBeskrivelseProsjektlederKontakt
Skullerud+Bydel ØstensjøEkstra innsats i et geografisk område, Oslohjelpa og helsekonsultasjoner i barnehagene.Kine Aileen Pihlkine.pihl@bos.oslo.kommune.no
Alle har en psykisk helseBydel StovnerUndervisning i grunnskolen for elever og ansatte om psykisk helse, vold og seksuelle overgrep. På sikt skal det utformes et tilsvarende undervisningsopplegg for barnehagebarn 4-6 år og barnehageansatte.Kine Waaler Kristoffersenkine.waaler.kristoffersen@bsr.oslo.kommune.no
Tidlig tryggBydel SageneKompetanseheving og organisasjonsutvikling for ansatte i barnehage og skole knyttet til barn og unges psykiske helse.Kari Eriksenkari.eriksen@bsa.oslo.kommune.no
Trygg ungBydel UllernTverrfaglig rusforebyggende miljøarbeid i skolen og foreldrestøttende tiltak Sara Kløverød Adolphsonsara.adolphson@bun.oslo.kommune.no
Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i GroruddalenBydelene Grorud, Stovner, Alna og Bjerke og UtdanningsetatenFysisk aktivitet og kosthold i barnehage og skoleJulie Dønnestadjulie.donnestad@bgr.oslo.kommune.no