Nye fallunderlag

Vi ønsker å jobbe sammen med leverandørmarkedet for å utvikle helsefremmende, miljøvennlige og driftssikre fallunderlag.

Hvorfor trenger vi dette?

Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag på lekeplasser, som gress-, kunstgress-, sand-, og barkunderlag. Lavere driftskostnader, økt sikkerhet og økt tilgjengelighet for alle brukergrupper har ført til at dekker i plasstøpt gummi gradvis har tatt over. Dette er i dag den dominerende løsningen.

Plasstøpt gummi svarer på kravene til god drift og universell utforming, men ikke like godt til bærekraft og miljøet.

Oslobygg, Bymiljøetaten i Oslo og Bymiljøetaten i Bergen ønsker bedre løsninger velkommen, og bidrar med 10 millioner som en del av utviklingskostnadene til nye fallunderlag.

Gjennomføringen av prosjektet

Vi skal gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse, der opptil fem konsortier med ulike leverandører vil få støtte til design- og konseptutvikling, og videre fram til testing av fallunderlag. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet, og ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Anskaffelsen ble lyst ut i Doffin 9. mars. Interesserte leverandører må levere tilbudet sitt med en ideskisse innen fristen onsdag 3. mai kl. 12:00.

Se hele kunngjøringen til Doffin.

Følg også med på nettsiden til Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) for løpende informasjon.

Samarbeidspartnere

Oslobygg KF er prosjekteier og samarbeider i dette prosjektet med både Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.

Prosjektperiode

Oktober 2022 – september 2026.

Nyhetsbrev

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrev om prosjektet?
Meld deg på her.

Følg Oslobygg

Følg Oslobygg på Facebook

Video fra dialogkonferansen