Praktisk informasjon om legevakten

Informasjonen gjelder for både legevakt Storgata og legevakt Aker.

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål om faktura kan du ringe telefonnummer 954 50 195 mellom kl. 09.00 og 11.00 eller sende en e-post til faktura@hel.oslo.kommune.no
For de som har vært til skadebehandling ring 22 11 72 80 mellom kl. 10.00 og 14.00.

Betaling

Egenandeler for helsetjenester på HELFOs nettsider.
Akutt krisehjelp, overgrepsmottaket og psykiatrisk legevakt er gratis. Hvis du har spørsmål om en faktura kan du ringe 954 50 195 på hverdager mellom 09.00-11.00.

Taxi

Ved reiser til legevakten må du selv legge ut for turen og få en kvittering av sjåføren. Etterpå sender du reiseregning til pasientreiser.no. Sammen med reiseregningen må du legge ved en bekreftelse på at legen mente du trengte rekvisisjon (for eksempel stemplet drosjekvittering, eller at vi stempler ditt reiseregningsskjema).

Planlagte reiser bestilles på forhånd av den som skal behandle deg (eventuelt den som henviser deg). Du betaler kun egenandelen, og det er ikke nødvendig å sende inn reiseregning.

Sykmelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som står for.

Papirer å ta med til legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Ved legevakten i Storgata finner du apotek som er døgnåpen alle dager hele året.

Utskrift av din journal

Du får en del av journalen din med hjem. Dersom du ikke har fått denne kan du kontakte oss for å få den tilsendt.

Ønsker du å få tilsendt større deler eller hele din journal må du fylle ut skjema for utskrift av journal (PDF 0,7 MB). Denne tjenesten koster 85 kroner.

Klage eller spørsmål om behandling

Har du spørsmål etter behandling på legevakten ring 23 48 72 00.

Ønsker du å klage må denne sendes skriftlig.

Postadresse allmenlegevakten:
Allmennlegevakten
Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo

Postadresse Skadelegevakten
Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål Sykehus
Avdeling for Ortopedi
Seksjon for skadelegevakt
PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Klage på parkeringsgebyr

Klager rettes til parkeringsselskapet, ikke til Legevakten. Nærmere informasjon finner du på gebyret og oppslag på parkeringsplassen.

For ansatte

Lenke til MinGat

Forum for privatpraktiserende leger