Til innhold

Lær om kildesortering på Skolestua

På skolestua lærer du om kildesorteringssystemet i Oslo. Du får omvisning på det optiske sorteringsanlegget for blå og grønne poser og på energigjenvinningsanlegget. Skoler kan få tilbud om gratis buss.

Vi tar imot

  • 4. trinn
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring
  • Universitet, høyskoler og folkehøyskoler
  • Interesseorganisasjoner
  • Ulike yrkesgrupper

Slik bestiller du besøk

Hvem møter du?

Informasjonsrådgiver


Informasjonsrådgiver

Pris

Gratis.