Til innhold

Skolestua - lær om kildesortering

Skolestua er Renovasjonsetatens opplærings- og besøkstilbud for skoleklasser og andre grupper.

Vi tar imot

  • 4. trinn
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring
  • Universitet, høyskoler og folkehøyskoler
  • Interesseorganisasjoner
  • Ulike yrkesgrupper

Slik bestiller du besøk

Grupper bestiller besøk ved å send e-post til linda.thorsteinsen@ren.oslo.kommune.no

Enkeltpersoner kan melde seg på omvisning her

Hva tilbyr vi?

På skolestua lærer du om kildesorteringssystemet i Oslo. Du får omvisning på det optiske sorteringsanlegget for blå og grønne poser og på energigjenvinningsanlegget. Skoler kan få tilbud om gratis buss.

Hvem møter du?

Informasjonsrådgiver
Linda Thorsteinsen
Mobilnummer: 481 10 263
E-post: linda.thorsteinsen@ren.oslo.kommune.no

Informasjonsrådgiver
Elin Graah
Mobilnummer: 932 58 822
E-post: elin.graah@ren.oslo.kommune.no

Pris

Gratis.