Til innhold
Alle gjenbruksstasjoner

Når er det travelt ved de store gjenbruksstasjonene?

Når er det spesielt travelt?

  • Alle inneklemte dager, som for eksempel dagen etter Kristi Himmelfartsdag.
  • Lørdager fra 11:00 og utover.

Når det gjelder hverdager er det mandagene som er mest populære.

Når er det minst kø?

  • Onsdag - fredag er de minst travle dagene. De periodene det er minst besøk er før 10:00 og mellom 15:00 og 17:00. NB! På fredager stenger alle de store gjenbruksstasjonene 16:30.