Utmerkelser og priser

Kulturprisen i Bydel Gamle Oslo

Slik nominerer du din kandidat

Skriv navnet på kandidaten og en begrunnelse for forslaget ditt. Dette sender du til postmottak@bgo.oslo.kommune.no eller per post til Bydel Gamle Oslo, Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo.

Frist for å nominere

23. mai 2019.

Kort om prisen

Kulturprisen er på 20 000 kroner og et bilde/trykk laget på 31 B. Prisen deles ut som en anerkjennelse, til den eller de som har bidratt med engasjement, nyskaping og/eller vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner og menigheter.

Utdeling

Prisen deles ut på Internasjonal torgdag lørdag 31. august på Grønlands torg.

Retningslinjer og statutter

Fullstendige retningslinjer og statutter for tildeling av Kulturprisen i Bydel Gamle Oslo (PDF 0,2MB)

Kontaktinformasjon

Berit Tønder Utvik
Telefon: 21 80 21 80
E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no