Kulturprisen i Bydel Gamle Oslo

Bydelsutvalget deler årlig ut kulturprisen som en anerkjennelse til de som har bidratt med engasjement, nyskaping og/eller vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv.

Frist for å nominere

15. november 2020.

Slik nominerer du din kandidat

Hvem fortjener kulturprisen i år?

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag, foreninger, organisasjoner og menigheter. Den består av et bilde/trykk laget på 31 B, samt et pengebeløp på 20 000 kr. Det er mulig å nominere seg selv.

Skriv navnet på kandidaten og en begrunnelse for forslaget ditt. Send forslaget til postmottak@bgo.oslo.kommune.no. Merk innsendingen med "Kulrupris 2020". 

Utdeling

Utdeling i 2020 vil være noe annerledes grunnet covid-19. Prisen vil markeres digitalt. Nærmere informasjon om dato og tid kommer.

Retningslinjer og statutter

Fullstendige retningslinjer og statutter for tildeling av Kulturprisen i Bydel Gamle Oslo (PDF 0,2MB)

Kontaktinformasjon

Azita Radpey
Telefon: 93 65 57 37
E-post: azita.radpey@bgo.oslo.kommune.no