Bydel Østensjøs bydelspris

Frist for å nominere

1. april 2022.

Om prisen

Formålet med bydelsprisen er å stimulere all frivillig innsats og kulturaktivitet i bydelen og være en oppmuntring til lokalt engasjement, nyskaping og ekstraordinær innsats.

Bydelsprisen tildeles enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som over lengre tid har gjort en vesentlig innsats for bydelens befolkning og kulturlivet gjennom frivillig innsats og engasjement.

Jury på 3 personer bosatt i Bydel Østensjø, utpekt av bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen vurderer aktuelle kandidater og fatter vedtak om hvem prisen skal tildeles. Juryen følger valgperioden til bydelsutvalget og består av en politisk oppnevnt person og to personer utpekt av Østensjø kulturutvalg: en fra kultur/ idrett, en fra andre deler av frivillig sektor.

Statutter for Østensjø bydelspris (PDF)

Slik foreslår du en kandidat

Begrunnede forslag kan fremmes av enkeltpersoner, lag og foreninger og kulturinstitusjoner.

Fyll ut og send inn forslagsskjema (docx)

Sendes til:
Sekretariatet for Kulturbydel Østensjø
Bydel Østensjø
Postboks 39 Bogerud
0621 Oslo

eller til: postmottak@bos.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Torunn Nyrnes
E-post: torunn.nyrnes@bos.oslo.kommune.no
Telefon: 415 63 627

Tidligere vinnere av prisen

2020 | Inger Kjærstad, for det ansvaret hun har tatt som frivillig moderator for Facebookgruppen ØSTENSJØ – Hva skjer?

2019 | Roar Aaslund for sitt ekstraordinære og inkluderende engasjement i MS, for fotballinteresserte unge som eldre, gjennom en periode på over 50 år.

2018 | Prisen ble delt mellom Mari Boysen og Morten Minothi Kristiansen for sine engasjement for etablering av lokalarrangementene Bogerud torgfest og Oppsal gatefest.

2017 | Lars Ole Ørjasæter, for hans store, frivillige innsats for kultur- og musikklivet på Høyenhall/Manglerud.

2016 | Heidi Egede-Nissen, Raifeh Albahleh og Kaja Gjedebo, for frivillig innsats for flyktninger i bydelen, blant annet som initiativtakere til Hjerterom Østensjø

2015 | Vigdis Oftung, Bøler skolekor og senere Oslo Vokalis og Parenti Vokalis

2014 | Østensjø barne- og ungdomsteater

2013 | Asgeir Føyen og Abildsø gård

2012 | Arnfinn Aabø

2011 | Ingen tildeling

2010 | Marit Jacobsen og Dag Yngve Torkildsen, Bøler og Nøklevann musikk-korps

2009 | Bjørn Gaarder, Abildsø Idrettslag

2008 | Østensjøvannets Venner

2007 | Spillet om Sarabråten

2006 | Barbro Tomter Dahlen, Rustad ILs langrennsgruppe