Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Du kan søke hele året.

Kriterier for å søke

  • Midlene skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
  • Ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
  • Tiltakene skal være lavterskel og skal komme flere til gode
  • Tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som barn og unge bruker
  • Arrangementer som holdes i bydelen bliri prioritert
  • Vi gir ikke midler til generell drift

Kontaktinformasjon

Sara Kløverød Adolphson, SaLTo Koordinator/sekretær for Ullern Ungdomsråd
Avdeling for Kultur og oppvekst
Telefon: 952 98 326 

Slik søker du