Tilskudd til ungdomstiltak i Bydel Ullern

Frist for å søke

Søknadsfristen er løpende. Du kan søke hele året.

Kriterier for å søke

  • Midlene skal gå til aktiviteter med og for ungdom i alderen 13-19 år
  • Ungdom skal være aktive i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten
  • Tiltakene skal være lavterskel og skal komme flere til gode
  • Tiltakene skal bidra til å starte/ bedre aktiviteter som barn og unge bruker
  • Arrangementer som holdes i bydelen bliri prioritert
  • Vi gir ikke midler til generell drift

Kontaktinformasjon

Joakim Gustad, sekretær for Ullern Ungdomsråd
Avdeling for Kultur og oppvekst
Telefon:  98 90 86 84
E-post: 
joakim.gustad@bun.oslo.kommune.no

Slik søker du

  1. 1Last ned og fyll ut skjema
  2. 2Send inn søknaden

    Søknadens sendes til sara.adolphson@bun.oslo.kommune.no og merkes med "Søknad til Ullern Ungdomsråd".