Tilskudd til private barnehager

Oslo kommune har finansieringsansvar for private barnehager i Oslo.

Kort om tilskuddet

Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager.

Kriterier for å søke

Eksisterende barnehager trenger ikke å søke om tilskudd. Private barnehager som ønsker å etablere seg i eller utvide etablert barnehagedrift i Oslo kommune, må søke Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) om offentlig finansiering og for å innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet.

Forskrift og retningslinjer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Retningslinjer for tilskudd til private barnehager (PDF)

Godkjenning for drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av bydelen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. Søknaden om godkjenning må sendes til bydelen der du ønsker å etablere barnehage.

Når barnehagen er godkjent og i drift, gjennomfører bydelene jevnlig tilsyn med at gjeldende lov og regelverk blir fulgt.

Les mer om tilsyn av barnehager.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål når det gjelder beregning av tilskudd eller etablering av barnehager kan du henvende deg til bydelsadministrasjonen der du ønsker å etablere barnehage.

Slik søker du

  1. Last ned og fyll ut søknadsskjema

  2. Send inn søknaden

    Søknaden sendes til e-post postmottak@byr.oslo.kommune.no eller per brev til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bestillerenhet for barnehager, Rådhuset, 0037 Oslo.