Støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. mars 2021.

Kort om tilskuddet

Østensjø bydelsutvalget har satt av 200 000 kroner til denne tilskuddsordningen i 2021. 

Målet med å dele ut de grønne midlene er å gjøre bydelen til en grønnere bydel ved å 

  • forbedre bomiljøet
  • redusere forurensning, utslipp eller støy
  • bevare naturmangfold 

Kriterier for å søke

  • Søker skal ha tilknytning til Bydel Østensjø, eller ha sin aktivitet i Bydel Østensjø. Prosjektet/ aktiviteten må gjennomføres i Bydel Østensjø.
  • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell myndighet, der forhold i tilknytning til aktiviteten er regulert i lov, forskrift, retningslinjer eller andre bestemmelser, eventuelt at andre miljømessige forhold er vurdert.
  • Aktiviteten/ tiltaket må gi et positivt bidrag til miljøet. Det gis ikke støtte til ordinær drift/ lønnsutgifter

Hvem kan søke

Lag, enkeltpersoner, organisasjoner (med unntak av politiske partier), uformelle grupper, borettslag, sameier, samt kommunalt støttet virksomhet f.eks. sykehjem, seniorsenter og frivilligsentral.

Retningslinjene for midler til Grønne prosjekter fra Bydel Østensjø finner du her (PDF 0,1 MB)

Slik søker du

  1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Behandling av søknadene

    Søknader som har kommet inn behandles av Bydelsutviklings-, miljø og kulturkomiteen. Komiteen innstiller til Østensjø bydelsutvalg som fatter vedtak i saken 12.04.2021.

Klage

Vedtak fattet av Bydelsutviklings-, miljø og kultur komiteen kan påklages. Klagen behandles i Bydelsutvalget. Klage skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker.

Send inn rapport og regnskap

Søker som har fått midler, skal sende rapport og regnskap innen 1. februar året etter at du har brukt midlene. Når du skal rapportere, må du gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
Telefon: 415 63 627
E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no