Grønne midler i Bydel Stovner

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2021 er utgått.

Kriterier for å søke

 Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner.
 • Uformelle grupper uten organisasjonsnummer kan også søke inntil 29 999 kroner.
 • Religiøse og politiske organisasjoner, borettslag og sameier kan søke midler når aktiviteten er utenfor organisasjonens kjernevirksomhet. 

Hva kan du søke om?

På grunn av koronasituasjonen må tiltakene det søkes om ta hensyns til nasjonale smittevernsregler.

Prosjekt som inkluderer opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, sosialt entreprenørskap, arrangement av kurs og verksteder og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og avfall. Tilskuddet kan gå til å dekke kostnader til utstyr, leie av anlegg/lokale, markedsføring, honorar til instruktører og kompetansehevende tiltak. Kostnadene skal stå i forhold til tiltakenes størrelse. Tiltaket må gjennomføres innen kalenderåret.

Følgende prosjekter vil bli prioritert:

 • Prosjekter som er nyskapende og framtidsrettet.
 • Prosjekter som skaper en positiv effekt for nærmiljøet som helhet.
 • Prosjekter som kan vise til reduksjon i klimagassutslipp.
 • Små eller større prosjekter utenom organisasjonens løpende aktiviteter.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til grønne midler i Bydel Stovner (PDF 0,1MB)

Kontroll

Bydel Stovner har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Vi kan kreve midlene tilbakebetalt, hvis du har gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes slik de skal. 

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsfristen for 2021 er utgått.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Svar på søknaden blir sendt ut i februar 2021 etter politisk behandling.

 3. 3Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 4. 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

  Rapportering og regnskap

  Fristen for å sende inn rapport og regnskap er 31. desember 2021. Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap". Hvis du ikke leverer rapport og regnskap, kan du ikke søke midler neste år.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden eller blitt tildelt et mindre beløp enn det du søkte om. Klagen sender du til postmottak@bsr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål?

Susanne Skråning
Mobil: 411 07 069

E-post: frivillighet@bsr.oslo.kommune.no