Grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

12. mars 2021.

Kort om tilskuddet

Bydel Søndre Nordstrand utlyser 400 000 kroner til grønne midler i 2021. Midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.

Kriterier for å søke

Hva kan du søke om?

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarked og liknende 
 • Aktiviteter som støtter biologisk mangfold som bygging av insekthotell, bie-vennlig beplanting o.l. miljøformidling (herunder foredrag, workshops) 
 • Bærekraftige mataktiviteter 
 • Fremming av grønn mobilitet (f.eks, gange, sykkel og kollektivtrafikk) 
 • Urbane landbrukstiltak (dyrking, hushold, akvakultur, birøkt) 

Vi anbefaler at du leser gjennom retningslinjene for tilskudd til grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand før du sender søknaden.

Fullstendige retningslinjer grønne midler (PDF)

Hvem kan søke

Enkeltpersoner, organisasjoner, frivilligheten, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag. Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter og frivillighetssentraler.

 • Søker bør ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen.
 • Aktiviteten må gi et positivt bidrag til miljøet og nærmiljøet.
 • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell eier/myndighet.
 • Det skal leveres rapport på gjennomførte tiltak over hvordan tilskuddet er benyttet.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2020 som du ikke har fått gjennomført? Husk at du må ha fått innvilget overføring av midlene til 2021 før du eventuelt kan søke om ny støtte. Det vil ikke bli gitt støtte til lignende aktiviteter før du har gjennomført fjorårets prosjekt.

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknaden
 2. 2Send inn søknaden

  Søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no. Merk emnefeltet i e-posten med “Grønne midler 2021”.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Alle søkere får tilbakemelding etter at søknadene er behandlet. Vedtak om hvem som får midler fattes av i bydelsutvalget i møte 6. mai 2021. Du får svar på søknaden din til e-postadressen som er oppgitt i søknaden.

 2. 2Utbetaling av penger

  De søkere som får tildelt midler får utbetalt pengene på den kontoen som er oppgitt i søknaden.

  Rapportering og regnskap

  Du må levere sluttrapport og regnskap en måned etter at tiltaket er gjennomført og senest innen 31. desember 2021.

  Rapporteringsskjema for grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand (docx)

  Søkere som tidligere har mottatt støtte uten å ha innlevert rapport og regnskap for mottatte midler vil kunne få avslag på årets søknad.

  Bydelen kan kreve at hele eller deler av beløpet skal betales tilbake hvis:

  • rapport og regnskap ikke blir sendt inn
  • midlene ikke er brukt i henhold til søknaden
  • søker ikke kan gjøre rede for bruken av pengene

Klage

Du kan klage om du har fått avslag på søknaden eller om du har fått et mindre beløp enn du søkte om. Klagen sender du til postmottak@bsn.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Sofia Sand     
E-post: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no
Tlf: 940 17 946