Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

14. april 2020.

Kriterier for å søke

Prosjekter eller tiltak må 

 • være nyskapende og fremtidsrettet.
 • skape positiv miljøeffekt lokalt, på kort og lang sikt. 

Søker må ha tilknytning til bydelen og aktiviteten må gjennomføres i bydelen. Vi gir ikke midler til ordinær drift av organisasjonen.

Fullstendige retningslinjer grønne midler (PDF)

Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner, organisasjoner, frivilligheten, institusjoner, prosjekter, sameier og borettslag. 
 • Sosiale entreprenører, grønne gründere og andre næringsaktører kan søke.
 • Bydelens egne tjenestesteder og kommunalt støttede virksomheter som fritidsklubber, sykehjem, eldresenter og frivillighetssentraler.

Eksempler på tiltak

 • Ombruk, sykkelverksted og andre reparasjonsaktiviteter og byttemarkeder.
 • Dyrkingsprosjekter som skaper møteplasser og er læringsarenaer.
 • Grønne aktiviteter som stimulerer til reduksjon av avfall, utslipp eller energibruk.
 • Bærekraftige mataktiviteter.
 • Tiltak som fremmer grønn mobilitet.

Slik søker du

 1. 1Finn fram eventuelle vedlegg

  Du må legge ved godkjenning fra grunneier om tiltaket skal gjennomføres på en tomt eller eiendom du selv ikke eier.

 2. 2Fyll ut søknaden
 3. 3Send inn søknaden

  Søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no. Merk e-posten med “Grønne midler 2020”.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Alle søkere får tilbakemelding etter at søknadene er behandlet. Vedtak om hvem som får midler fattes av i bydelsutvalget i mai. Du får svar på søknaden din til e-postadressen som er oppgitt i søknaden innen en uke etter bydelsutvalgets vedtak.

 2. 2Utbetaling av penger

  Du får utbetalt pengene på den kontoen som er oppgitt i søknaden. Pengene utbetales i mai/juni.

  Rapportering og regnskap

  Du må levere sluttrapport og regnskap en måned etter at tiltaket er gjennomført og senest innen 31. desember 2020.

  Rapporteringsskjema for grønne midler i Bydel Søndre Nordstrand (docx)

  De som tidligere har mottatt støtte uten å ha innlevert rapport og regnskap for mottatte midler kan få avslag på årets søknad.

  Bydelen kan kreve at hele eller deler av beløpet skal betales tilbake hvis:

  • rapport og regnskap ikke blir sendt inn
  • midlene ikke er brukt i henhold til søknaden
  • søker ikke kan gjøre rede for bruken av pengene

Klage

Du kan klage om du har fått avslag på søknaden eller om du har fått et mindre beløp enn du søkte om. Klagen sender du til postmottak@bsn.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Sofia Sand     
E-post: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no
Tlf: 940 17 946