Grønne midler i Bydel Nordstrand

Søknadsfrist

1. februar 2021.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand deler ut 200 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. 

Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. 

Du kan, som hovedregel, ikke få tilskudd til:

  • honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner. 
  • aktiviteter som ikke engasjerer bydelens beboere eller som foregår utenfor bydelens grenser. 
  • prosjekter som har blitt gjennomført.

Fullstendig retningslinjer for grønne midler i Bydel Nordstrand (PDF)

Slik søker du

  1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Behandling av søknader

    Bydelsutvalget fatter vedtak om hvem som får midler i møte 25. mars 2021. Alle søkere får tilbakemelding på e-post etter at søknadene er behandlet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapport og regnskap

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Kontaktinformasjon

Eva Kristin Krogh
E-post: evakristin.krogh@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 976 62 371