Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Nordstrand

Søknadsfrist

17. juni 2020.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand deler ut 400 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Alle kan søke: enkeltpersoner, organisasjoner, borettslag, lag, grønne gründere og kommunale virksomheter.

Hva kan du søke om?

 • Aktiviteter eller tiltak som bidrar til økt miljøengasjement blant Bydel Nordstrands beboere og som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg.
 • Aktiviteter eller tiltak med en klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø på både kort og lang sikt i lokalsamfunnet.
 • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning og som har en grønn profil.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til å sette miljø, bærekraft og biologisk mangfold på agendaen.

Eksempler på tiltak du kan søke om:

 • Ombruk, sykkelverksted, grønn mobilitet, byttemarked, reduksjon av forbruk og avfall og lignende.
 • Opplæring i å reparere egen sykkel eller opplæring i å sykle i trafikken.
 • Dyrkingsprosjekter, bygging av insekthotell, bievennlig beplantning, grønne tak, mataktiviteter og læringsarenaer og grønt entreprenørskap (som foredrag, teater, workshop).

Fullstendig retningslinjer for grønne midler i Bydel Nordstrand (PDF)

Slik søker du

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Du får svar på søknaden din på e-post innen 1. juli 2020.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapport og regnskap

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Kontaktinformasjon

Eva Kristin Krogh
E-post: evakristin.krogh@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 976 62 371