Tilskudd, legater og stipend

Grønne midler i Bydel Nordstrand

Søknadsfrist

17. juni 2020.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand deler ut 400 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen. 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Alle kan søke: enkeltpersoner, organisasjoner, borettslag, lag, grønne gründere og kommunale virksomheter.

Hva kan du søke om?

 • Aktiviteter eller tiltak som bidrar til økt miljøengasjement blant Bydel Nordstrands beboere og som bidrar til at befolkningen kan ta miljøriktige valg.
 • Aktiviteter eller tiltak med en klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø på både kort og lang sikt i lokalsamfunnet.
 • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning og som har en grønn profil.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel.
 • Tiltak og prosjekter som bidrar til å sette miljø, bærekraft og biologisk mangfold på agendaen.

Eksempler på tiltak du kan søke om:

 • Ombruk, sykkelverksted, grønn mobilitet, byttemarked, reduksjon av forbruk og avfall og lignende.
 • Opplæring i å reparere egen sykkel eller opplæring i å sykle i trafikken.
 • Dyrkingsprosjekter, bygging av insekthotell, bievennlig beplantning, grønne tak, mataktiviteter og læringsarenaer og grønt entreprenørskap (som foredrag, teater, workshop).

Fullstendig retningslinjer for grønne midler i Bydel Nordstrand (PDF)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Du får svar på søknaden din på e-post innen 1. juli 2020.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapport og regnskap

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Kontaktinformasjon

Eva Kristin Krogh
E-post: evakristin.krogh@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 976 62 371