Grønne midler i Bydel Nordstrand

Søknadsfrist

1. februar 2024.

Kort om tilskuddet

Bydel Nordstrand deler ut 150 000 kroner for å støtte nærmiljøtiltak og stimulere til aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement og bærekraftig utvikling i bydelen.

Alle kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak.

Du kan, som hovedregel, ikke få tilskudd til:

  • honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner.
  • aktiviteter som ikke engasjerer bydelens beboere eller som foregår utenfor bydelens grenser.
  • prosjekter som har blitt gjennomført.

Fullstendig retningslinjer for grønne midler i Bydel Nordstrand (PDF)

Slik søker du

  1. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

  1. Behandling av søknader

    Bydelsutvalget fatter vedtak om hvem som får midler i møte 21. mars 2024. Alle søkere får tilbakemelding på e-post etter at søknadene er behandlet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Rapport og regnskap

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i Søknad og skjema, og velge "Rapport og regnskap".

Kontaktinformasjon

Andrea Dannemark
E-post: andrea.dannemark@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 900 24 090