Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Frist for å søke

Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i februar 2023.

Kort om tilskuddet

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, motvirke utenforskap og arbeide mot rasisme og diskriminering og for mangfold.
 • Øke kunnskapen om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
 • Forebygge negativ sosial kontroll og styrke likestilling mellom kjønnene.

Tilskuddet gis til drift av medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tilskudd gis med 300 kroner per betalende medlem, maksimalt tilskudd er 75 000 kroner.

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 • Ha minst 80 betalende medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank i 2021, og er bosatt i Oslo.
 • Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Oslo som bidrar til målet med tilskuddsordningen.
 • Være registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Oslo.
 • Ha vært i drift i minst ett år.

Det er viktig å lese fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (PDF 0,2MB)

Krav til rapportering

Organisasjoner som mottar tilskudd må levere årsrapport og årsregnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingsåret.

Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år.

Slik søker du

 1. Gjør klar obligatoriske vedlegg

  • Medlemsliste med betalende medlemmer i Oslo. Listen må inneholde navn, fødselsår, adresse, kontingentbeløp og betalingsdato. Mal for medlemsliste (xlsx).
  • Vedtekter. Alle organisasjoner må legge ved vedtekter (også de som har sendt inn vedtekter tidligere år).
  • Oppdatert informasjon om styresammensetning/protokoll fra siste årsmøte med valg.
  • Årsrapport. (De som allerede har sendt inn årsrapport for 2021 skal ikke sende det inn på nytt)
  • Årsregnskap. (De som allerede har sendt inn årsregnskap for 2021 skal ikke sende det inn på nytt)
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Du kan søke på vegne av organisasjonen på to måter:

  • Logg inn på vegne av organisasjonen hvis du er registrert med en rolle i Altinn
  • Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet.

  Søknadsfristen er utløpt. Neste søknadsfrist forventes å bli i februar 2023.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Alle vil få en kvittering når søknaden er sendt. Alle søkere vil kort tid etter søknadsfristen motta en melding angående kontroll av medlemslisten.

 2. Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner, Velferdsetaten. Direktøren i Velferdsetaten fatter vedtak om fordeling av tilskudd.

 3. Motta svar på søknaden

  Du får svar på søknaden i løpet av april 2022. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Tidligere tildelinger

Vanlige spørsmål og svar - Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner

Kontaktinformasjon

Margrethe Siem
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Amina Hassan
E-post: amina.hassan@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 458 00 933

For tekniske spørsmål om innsending av søknad:
Lars Mannsåker
E-post: lars.mannsaker@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 934 53 580