Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Statens tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Frist for å søke

Fristen for å søke er gått ut.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd til drift av lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tilskudd gis med 300 kroner per tellende medlem, maksimum tilskudd er 75 000 kroner.

Invitasjon til informasjonsmøte 15. januar 2020 (PDF 3,2MB)

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 • Ha organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret. 
 • Ha minst 80 tellende medlemmer. Et tellende medlem er et medlem som har betalt minst 100 kroner i medlemskontingent (80 kroner for de under 18 år), har betalt via bank, er bosatt i Oslo og er fem år eller eldre.
 • Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Oslo som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen og til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet.
 • Ha vært i drift i minst ett år.
 • Ha demokratiske vedtekter og en demokratisk valgt ledelse.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (PDF 0,2MB)

Krav til rapportering

Det må leveres årsrapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingen. 

Tidligere tildelinger

Fordeling av tilskuddsmidler 2020 (PDF, 0,5 MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2019 (PDF 0,6MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2018 (PDF 0,4MB)

Fordeling av tilskuddsmidler 2017 (PDF 0,2MB)

Slik søker du

 • 1Finn fram og legg ved obligatoriske vedlegg
  • Medlemsliste over tellende medlemmer. Eksempel på medlemsliste (xlsx)
  • Vedtekter. Alle organisasjoner må sende inn vedtekter, også de som har sendt dem inn tidligere.
  • Oppdatert informasjon om styresammensetning/protokoll fra siste årsmøte.
  • Årsrapport
  • Årsregnskap
 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Fristen for å søke er gått ut.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle vil få en kvittering når søknaden er sendt. Alle søkere vil kort tid etter søknadsfristen motta en melding angående kontroll av medlemslisten.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner, Velferdsetaten.

 • 3Motta svar på søknaden

  Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet innen mars 2020.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Kontaktinformasjon

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon:  952 66 650