Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner - grunnstøtte

Frist for å søke

1. februar 2021.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet er statlig, men kommunen behandler søknadene. Vi gir tilskudd til drift av lokale medlemsbaserte innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tilskudd gis med 300 kroner per tellende medlem, maksimalt tilskudd er 75 000 kroner.

Kriterier for å søke

For å motta grunnstøtte må organisasjonen oppfylle flere krav:

 • Ha organisasjonsnummer og være registrert i Frivillighetsregisteret. 
 • Ha minst 80 tellende medlemmer. Et tellende medlem er et medlem som har betalt minst 100 kroner i medlemskontingent (80 kroner for de under 18 år), har betalt via bank, er bosatt i Oslo og er fem år eller eldre.
 • Være aktiv og gjennomføre aktiviteter i Oslo som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen og til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet.
 • Ha vært i drift i minst ett år.
 • Ha demokratiske vedtekter og en demokratisk valgt ledelse.

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (PDF 0,2MB)

Krav til rapportering

Organisasjoner som mottar tilskudd må levere årsrapport og årsregnskap for bruken av midlene innen 1. februar året etter tildelingsåret.

Slik søker du

 1. 1Gjør klar obligatoriske vedlegg
  • Medlemsliste over tellende medlemmer. Listen må inneholde navn, fødselsår, adresse, kontingentbeløp, betalingsdato og referanse til bilag som dokumenterer innbetaling. Vi anbefaler å bruke. Eksempel på medlemsliste (xlsx).
  • Vedtekter. Alle organisasjoner må legge ved vedtekter. De som sendte inn vedtekter i 2020 trenger ikke sende dem inn på nytt.
  • Oppdatert informasjon om styresammensetning/protokoll fra siste årsmøte med valg.
  • Årsrapport.
  • Årsregnskap.
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Du kan søke på vegne av organisasjonen på to måter:

  • Logg inn på vegne av organisasjonen hvis du er registrert med en rolle i altinn
  • Logg inn som privatperson og skriv inn organisasjonens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet. 

   

  Søk om tilskudd til drift

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Alle vil få en kvittering når søknaden er sendt. Alle søkere vil kort tid etter søknadsfristen motta en melding angående kontroll av medlemslisten.

 2. 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles i Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner, Velferdsetaten. Direktøren i Velferdsetaten fatter vedtak om fordeling av tilskudd.

 3. 3Motta svar på søknaden

  Du får svar på søknaden i løpet av mars 2021. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Tidligere tildelinger

Kontaktinformasjon

Margrethe Siem 
E-post: margrethe.siem@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 917 29 637

Karen Hagestad Haarr
E-post: karen.haarr@vel.oslo.kommune.no
Telefon: 941 51 740

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon:  952 66 650