Avtale om henting av ombruksvarer

Kort om ordningen

På alle byens gjenbruksstasjoner kan besøkende levere gjenstander og materialer til ombruk (ombruksvarer). Privatpersoner kan gratis hente ut utvalgte ombruksvarer på egne ombruksdager. 

Øvrige ombruksartikler kan bedrifter og organisasjoner søke om å hente etter avtale med Renovasjons- og gjenvinningsetaten. Avtalen kan f.eks. gjelde sportsutstyr, bøker eller keramiske fliser. Gjennom henting av ombruksvarer kan din organisasjon være med på å styrke den sirkulære økonomien i Oslo ved å gi nytt liv til produkter og materialer som noen andre har kvittet seg med.

Oslo kommune har som mål å øke andelen ombruk fra egne anlegg, og kommunen støtter aktivt andre aktører som jobber med ombruk, reparasjon og upcycling.

Se presentasjon fra informasjonsmøte om ordningen 2. november 2020 (powerpointpresentasjon).

Ulike avtaler du kan søke om

Du kan, på vegne av din bedrift, organisasjon eller liknende søke om:

1) Avtale om fast ukentlig henting av ombruksvarer. En slik avtale innebærer henting av spesifikke ombruksvarer minst én gang i uken gjennom hele året.  Avtale om fast ukentlig henting vil som hovedregel tilbys med en varighet på ett år, men lengre avtaleperiode kan vurderes for større aktører.

2) Andre avtaler om henting av ombruksvarer. Dette er avtaler om henting av ombruksvarer sjeldnere enn en gang i uken, og/eller over kortere perioder.

Ombruksvarer omfatter alt som mottas til ombruk med unntak av tekstiler og hvitevarer. Du vil i søknadsskjema bli bedt om å spesifisere hva slags ombruksvarer du ønsker å hente ut.

Kriterier for å søke

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ønsker å inngå samarbeid med flere bedrifter og organisasjoner om henting av ombruksvarer, og oppfordrer derfor alle som er interessert til å søke.

 • Kun organisasjoner, bedrifter, foreninger eller liknende kan søke.
  • Privatpersoner kan ikke søke om avtale, men kan generelt hente ombruksgjenstander ved minigjenbruksstasjoner, eller ved å besøke de store gjenbruksstasjonene når de har ombruksdagerLes mer om ombruk for privatpersoner.
 • Søknaden må inneholde en detaljert beskrivelse av hva dere vil gjøre med ombruksvarene for å sikre at tingene/materialene kommer tilbake i kretsløp/bruk.

For søkere med organisasjonsnummer, som søker om fast ukentlig henting,  gjelder i tillegg følgende:

Frister for å søke

 • For avtale om fast ukentlig henting er fristen for å søke om avtale 16. november 2020. Søknader som mottas etter fristen vil bli vurdert ved ledig kapasitet. 
 • Søknader for andre avtaler behandles løpende. Det er ingen søknadsfrist.

Krav om rapportering og innsyn

Får du tilbud om avtale, og takker ja, forplikter du deg til å rapportere inn vekten på ombruksvarene du henter ut. Du må på forespørsel om innsyn kunne dokumentere hva som blir gjort med ombruksvarene. For eksempel gjennom regnskap, rapporter, samarbeidsavtaler eller liknende.

Slik søker du

 1. 1Velg riktig søknadsskjema, logg inn, fyll ut og send inn

  For søknad om fast ukentlig henting må obligatoriske vedlegg lastes opp før innsending (gjelder søkere med organisasjonsnummer).

  Søknadsskjema for søkere som ønsker å hente én gang i uken eller oftere gjennom hele året:

  Søknadsskjema for søkere som ønsker å hente sjeldnere enn én gang i uken, eller i en begrenset periode:

  • Det er foreløpig ikke mulig å søke om andre avtaler for henting av ombruksvarer. Dette vil forhåpentligvis være på plass i løpet av november.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Slik går vi gjennom søknadene

  Dette vil ha betydning for vurderingen: 

  • Søkernes profil
  • Hva slags type ombruksgjenstand eller materiale det søkes om å hente
  • Hentekapasitet
  • Plan for videre behandling av ombruksvarene  

  Følgende søkere vil bli prioritert: 

  • Søkere med et samfunnsnyttig formål blir prioritert fremfor rent kommersielle aktører
  • Søkere som driver med reparasjon av ombruksvarer.
  • Søkere som ønsker å hente ut gjenstander det er liten interesse for blant andre aktører (f.eks. bøker, gjenstander og møbler med lav salgsverdi m.m.).
  • Søkere som kan hente ut større mengder varer (stort volum). Gjelder ved søknad om avtale om fast ukentlig henting.
  • Søkere som har mulighet til å hente ofte, og fra flere gjenbruksstasjoner Gjelder ved søknad om avtale om fast ukentlig henting.
  • Søkere som kan dokumentere lav miljøbelastning i forbindelse med transport (at varene fraktes korte avstander, at det benyttes kjøretøy/ transport med lavest mulig utslipp etc.). Gjelder ved søknad om avtale om fast ukentlig henting.
  • Søkere som har en plan for videre behandling som er i tråd med avfallshierarkiets prioriteringer.
 2. 2Behandlingstid

  Alle søkere vil motta skriftlig svar på søknaden senest fire uker etter søknadsfristen, eller fire uker etter at du har sendt søknaden dersom du ikke har søkt om fast avtale. 

Klage

Klage på behandlingen av din søknad må sendes til oss senest tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling, og ikke til det skjønn som er utvist.

Kontakt oss ved spørsmål

E-post: