Prosjekt Oslotrær

Hva er Oslotrær?

Prosjektet Oslotrær har som mål å få flere trær i byen og å ta bedre vare på trærne vi allerede har. Sammen med innbyggere, grunneiere, eiendomsutviklere og borettslag skal vi gjøre en felles innsats for trærne i byen.

I prosjektet vil vi legge til rette for å ta vare på bytrærne og gjøre det enklere å plante riktig tre på riktig sted. Vi skal undersøke hvorfor levedyktige trær noen ganger blir felt, og vi skal prøve ut nye måter å plante trær på. Gjennom Oslotrær vil vi undersøke hvor vi må plante trær nå, slik at neste generasjon også har det grønne landskapet rundt seg.

Vi vil skape rom for dialog om hvordan vi kan sikre en bærekraftig byutvikling som gir plass til nye osloborgere, samtidig som vi blir bedre på å ta vare på vår bynatur og andre kvaliteter i nærmiljøene der folk bor. Å bo nært små og store grøntområder er viktig for folkehelsa, og grønne områder i byen er viktig for biologisk mangfold. Bytrær bidrar til å skjerme mot støy, rense lufta, regulere temperaturen, holde på flomvann og gjøre det triveligere rundt oss. Derfor er det viktig å sikre trærnes plass i byen og i byutviklingen. 

Hva skjer når?

Høsten 2020 til sommeren 2021

I den første fasen av prosjektet skal vi undersøke hvordan vi behandler trærne vi allerede har, hvordan vi kan sikre disse trærne bedre når det er ulike hensyn som kolliderer, og hvordan vi kan sikre artsmangfold og gode vekstforhold for nye trær. Å gjøre dette skikkelig krever god planlegging og involvering av mange kommunale virksomheter og fagmiljøer. Vi er også i dialog med næringsliv og utviklere om hvordan vi kan sikre det grønne Oslo for kommende generasjoner.

Høsten 2021 og frem til utgangen av 2030

I andre fase skal vi invitere alle byens innbyggere, alle skoler og barnehager og byens næringsliv til å delta i et storstilt løft for byens trær. De første årene av denne innsatsen vil brukes til å skape grunnlag og vekstvilkår for trærne, la trærne vokse frem fra frø og stikling, fra liten plante til senere å kunne bli robuste trær som kan overleve livet i byen. 

Hvordan kan du bli med?

Send oss en e-post hvis du har en god idé eller har lyst til å ta en prat om trærne i Oslo: bykuben@pbe.oslo.kommune.no

Vi vil invitere deltakere til ressursgrupper innenfor en rekke temaer underveis i prosjektperioden, for eksempel biologisk mangfold, folkehelse, trefag og grønne tak og fasader.

Hvem har ansvar for prosjektet?

ByKuben – Oslos senter for byøkologi i Plan- og bygningsetaten har ansvar for prosjektet.

Kontakt oss

Prosjektleder

Hanne Johnsrud

Mobilnummer
99 22 65 60

E-post

Pressekontakt

Ingvild Hancke Øgstad

Mobilnummer
93 45 82 84

E-post